น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
คู่มือปฏิบัติงานและรายงานระบบงบประมาณ (FM) หลักสูตรการใช้งานระบบ New GFMIS Thai สำหรับหน่วยเบิกจ่ายของส่วนราชการ    
เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (6 votes cast)


สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงก์ มี 2 รูปแบบ ดังนี้

1. ดาว์นโหลดผ่าน Server

 : ดาวน์โหลดผ่าน Server: คู่มือปฏิบัติงานระบบงบประมาณ (FM) – 44MB

2. ดาว์นโหลดผ่าน Google Drive

 : ดาวน์โหลดผ่าน Google Drive: คู่มือปฏิบัติงานระบบงบประมาณ (FM) – 44MB

 

Template by OS Templates