นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
Impact Pathway Analysis    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (24 votes cast) Thanks for your vote!


โครงการประเมินผลลัพธ์ “โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2560 – 2561” 

การประเมินดังกล่าวมีแนวคิดที่น่าสนใจ 4 แนวคิด คือ

 

Template by OS Templates