น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
หนังเสือ "ราชบุรี" เมืองสร้างสรรค์ เศรษฐกิจยั่งยืน    
เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (52 votes cast)


มาพบเรื่องราวของ บทบาท อว.ส่วนหน้า ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของท่าน ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรี อว. ในการขับเคลื่อนโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ หรือ U2T ของจังหวัดราชบุรี
กับตอนที่ชื่อว่า 
 
ราชบุรี : เมืองแห่งการสร้างสรรค์บนหนทางสู่ความยั่งยืน 
 
นำเสนอโดย ศ.ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ มหาวิทยาลัยศิลปากร และทีมนักวิจัย
 
 
อ่านรายละเอียด รายบุรี เมืองสร้างสรรค์ เศรษฐกิจยั่งยืน
 
ชมวีดีโอ
 
ชมรายการสด...
วันศุกร์ 27 พ.ค. เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
 
 

Template by OS Templates