น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง
เสนอชื่อโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ เพื่อประกาศเกียรติคุณ ค่าของแผ่นดิน    
เขียนโดย : น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (21 votes cast)


เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565  สป.อว. ได้เสนอชื่อโครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (Science Community Incubator : SCI) เพื่อประกาศเกียรติคุณเป็น “ค่าของแผ่นดิน” ประเภทโครงการ โดยส่งผลงานโครงการที่โดดเด่น จำนวน 5 โครงการ ประกอบด้วย

1. หมู่บ้านผักเชียงดาอินทรีย์ วิถีฮักน้ำจาง จังหวัดลำปาง         

2. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน จังหวัดอ่างทอง       

3. หมู่บ้านตาลโตนด จังหวัดสงขลา

4. หมู่บ้านแม่พันธุ์ควายนม จังหวัดมหาสารคาม

5. หมู่บ้านมละบริวิถีวิทย์ แห่งการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน

รายละเอียดเอกสารผลงาน 

 

ข้อคิดเห็น 1.

   [วันที่ : 22/4/2565]

Template by OS Templates