นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กอ.นตผ. ปี 2563    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (28 votes cast)

  • otop
  • วันที่เพิ่ม : 23/3/2565   อ่าน : 28 ข้อคิดเห็น 0

โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน/OTOP ด้วยนวัตกรรม สามารถจำแนกผลสำเร็จของโครงการ เป็น 3 ส่วน ได้แก่ ประสิทธิผลเป็นการพิจารณาผลผลิตเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประสิทธิภาพเป็นการพิจารณาผลลัพธ์ของโครงการ และคุณภาพการให้บริการเป็นการพิจารณาความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อโครงการ

 

 

Template by OS Templates