น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง
เอกสารแนะนำโครงการ Coach for Changemakers    
เขียนโดย : น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (37 votes cast)

  • STI
  • Changemakers2
  • Coach
  • วันที่เพิ่ม : 8/2/2565   อ่าน : 65 ข้อคิดเห็น 0

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ : https://schoolofchangemaker-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/gade_schoolofchangemakers_com/EdRZtO82y-FFnnYj2rgttUoBbzETpCXfSDQ0ioZac7GGCQ?e=dVwInf

* หัวหน้าทีมเป็นผู้กรอกใบสมัครคนเดียว
** กรุณาเตรียมข้อมูลสมาชิกในทีมให้พร้อมก่อนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มนี้ กรอกข้อมูลและบันทึกเป็นไฟล์ .xls เพื่ออัพโหลดในใบสมัคร
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HvhOzvjGKtyPvcNRU1DJ58ZflBBhNQdW19yQaTSiuDs/edit?usp=sharing

You've been invited to join "STI ChangeMaker". Visit the link below to join the OpenChat.
https://line.me/ti/g2/9TjDTEZUCz7tNkJUET-XS6sv8e9jbHm7Farotg?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default

เอกสารประกอบการแนะนำโครงการ STI Coach for Changemakers

/online/cmo/fileuser/1247/files/PR_%20Coach%20for%20Changemakers%202022.pdf

 

Template by OS Templates