นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (New Business Startups) รุ่นที่ 2    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (42 votes cast)

  • ngt
  • nbs
  • ส่งออก
  • วันที่เพิ่ม : 4/2/2565   อ่าน : 84 ข้อคิดเห็น 0

หากคุณกำลังสนใจที่จะเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ เชิญทางนี้
โครงการนักธุรกิจรุ่นใหม่ (New Business Startups) รุ่นที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2565 เปิดรับสมัครแล้วค่ะ
.
🧾วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพื่อให้คนรุ่นใหม่ได้เพิ่มความรู้ ทักษะในการทำธุรกิจบนตลาดออนไลน์
2. เพื่อให้สินค้าที่ได้รับการพัฒนาด้วยทุนวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) ไปสู่ตลาดออนไลน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
.
🧾คุณสมบัติผู้ร่วมโครงการ
1. เป็นนิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 - 4 หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (ไม่เกินปี 2559)
2. รวมทีมให้ได้สมาชิกทีมละ 2 คน
3. สมาชิกในทีมควรมีความรู้พื้นฐานด้านการถ่ายรูป ตัดต่อวีดีโอหรือการขายของออนไลน์
4. มีแรงบันดาลใจที่จะเป็นนักธุรกิจออนไลน์
5. ทีมมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้ว หรือนำผลิตภัณฑ์ของชุมชนท้องถิ่นนำมาขายได้
6. สามารถวางแผนเพื่อเข้าร่วมโครงการได้ตลอด 1 ปีนับ จากวันเริ่มโครงการ
7. ผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง 100 ทีม ต้องเข้าร่วมภาคทฤษฎีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และผ่านการประเมินภาคปฏิบัติ จากทีมวิทยากร หากมีการยกเลิกระหว่างเข้าร่วมโครงการหรือไม่สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขข้างต้นได้ ทางโครงการฯ จะหาทีมใหม่เพื่อมาทดแทนและต้องเสียค่าใช้จ่าย 10,000 บาท
.
📑สมัครเข้าร่วมโครงการฯ http://technopolis.sut.ac.th/index.php?page=News/newsShow&id=759
.
🗓️เปิดรับสมัครพร้อมกันทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565
.
🎙️ประกาศผลทีมที่ผ่านเข้ารอบแรก วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านทางเว็บไซด์ http://technopolis.sut.ac.th
.
☎️☎️☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม☎️☎️☎️
สำนักงานบริการวิชาการ ปรับแปลง ถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยี เทคโนธานี
โทรศัพท์ 0-4422-4820, 0-4422-4920 (เวลาทำการ)
Line : @tnsut

 

Template by OS Templates