น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเหลือจ่ายปีเก่า    
เขียนโดย : น.ส.เดือนเพ็ญ  อาจไธสง
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (91 votes cast)


แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเหลือจ่ายปีเก่า (ระเบียบการคืนเงิน)

1.แนวปฏิบัติทางบัญชีในการรับคืนเงินเบิกเกินส่งคืนและเหลือจ่ายปีเก่า

2.การเบิกเงินส่งคืน

3.ระบบ GFMIS

 

Template by OS Templates