นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
การปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยรังสี Plant Mutation Breeding    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (46 votes cast)

  • รังสี
  • สทน.
  • วันที่เพิ่ม : 12/1/2565   อ่าน : 45 ข้อคิดเห็น 0

รังสีที่นิยมใช้เหนี่ยวนำให้กลายพันธุ์ในพืช ได้แก่ รังสีเอกซ์ รังสีแกมมา และรังสีนิวตรอน จัดไว้ในกลุ่มของไอออไนซิงเรดิเอชัน (ionizing radiation) เนื่องจากมีคุณสมบติเบื้องต้นในการทำให้เกิดไอออไนเซชัน (ionization) แก่อะตอม หรือโมเลกุลที่ได้รับรังสีได้ ส่วนรังสีอุลตราไวโอเลต มีการใช้ในพืชน้อยมาก เนื่องจากมีอำนาจในการทะลุทะลวงต่ำ มีพลังงานไม่สูงพอที่จะทำให้เกิดไอออไนเซชัน แต่อย่างไรก็ตามอุลตราไวโอเลตในช่วงคลื่นประมาณ 260 นาโนมิเตอร์ (nm) เป็นช่วงคลื่นที่กรดนิวคลีอิกดูดกลืนพลังงานจากรังสีอุลตราไวโอเลตได้ดี จึงทำให้เกิดการกลายพันธุ์ในยีนได้ แต่ขอบเขตการใช้มีจำกัด จำเป็นต้องเลือกฉายรังสีอุลตราไวโอเลตเฉพาะกับละอองเรณู หรือเซลล์เพาะเลี้ยงของพืช ซึ่งมีสภาพเป็นเซลล์เดี่ยว ๆ เท่านั้น เนื่องจากรังสีอุลตราไวโอเลตไม่สามารถทะลุทะลวงผ่านเนื้อเยื่อที่มีเซลล์ซ้อนกันอยู่จำนวนมากได้

 

Template by OS Templates