นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
EP.48 กุยช่ายเบตง จากวัฒนธรรมการกินสู่การสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (51 votes cast)


กุยช่ายเบตง จากวัฒนธรรมการกินสู่การสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดย ดร.ภัทราวดี เอียดเต็ม และทีมงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

กุยช่ายพืชอัตลักษณ์ของเบตง ยะลา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดห่วงโซ่คุณค่า

ต้นน้ำ พัฒนาการปลูกเพื่อ รักษาพันธุ์พื้นเมือง ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ ส่งเสรมกลุ่มเกษตรกร เพิ่มพื้นที่ปลูก วิจัยสายพันธุ์ดั่งเดิม สู่การขอ สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) เกษตรกรผู้ปลูก มีที่ขายแน่นอน มีรายได้เพิ่มขึ้น
https://www.youtube.com/watch?v=9Sy1Y_rcXpc&t=24s

กลางน้ำ นำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ด้านอาหาร(Food science) ไปพัฒนาสูตร การยืดอายุ การพัฒนาสถานที่ผลิตสู่มาตรฐาน GMP การขอ อย. สามารถจ้างงานเพิ่มขึ้น ขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน
https://www.youtube.com/watch?v=A21j1_sdzcU

ปลายน้ำ ส่งเสริมการทำตลาดในรูปแบบใหม่ ๆ ทั้ง การค้าส่ง การขายออนไลน์ สู่ยุค New normal
เมื่อห่วงโซ่คุณค่าไปด้วยกัน เศรษฐกิจชุมชนก็จะขยายตัวเพิ่มขึ้น

มาติดตามกันได้ใน กุยช่ายเบตง จากวัฒนธรรมการกินสู่การสร้างรายได้ให้เกษตรกรอย่างยั่งยืน โดย ดร.ภัทราวดี เอียดเต็ม และทีมงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ชมรายการย้อนหลัง

https://fb.watch/9RftHH2AKQ/

 

Template by OS Templates