นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ปลัด อว. เผยยินดีสนับสนุน ให้นิสิต นักศึกษา และเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการนักรบเพื่อการส่งออก และโครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (5 votes cast)

  • ngt
  • lbs
  • วันที่เพิ่ม : 15/11/2564   อ่าน : 9 ข้อคิดเห็น 0

 (12 พฤศจิกายน 2564) ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานการแถลงข่าวโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT) และโครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น (Local Business Startups : LBS) โดยมี นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวรายงาน ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 โครงการนักรบเพื่อการส่งออก New Generation Trader หรือ NGT เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ร่วมกันพัฒนาหลักสูตรเพื่อการส่งออก เน้นการฝึกปฏิบัติ การให้คำปรึกษา บ่มเพาะนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการให้มีแนวคิดการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยการให้ความรู้ ทักษะ จากประสบการณ์ตรงของวิทยากรแต่ละท่าน เช่น การเจรจาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์, การส่งออกผลไม้ไทยไปประเทศจีน, การใช้ WeChat เพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าผลไม้ไทยไปจีน, การทำ content การค้าขายแบบ Pre-order และการใช้งานแพลตฟอร์ม เพื่อดึงดูดผู้บริโภคจีน นอกจากนี้ได้มีการเชิญแขกพิเศษเพื่อมาให้ความรู้ และประสบการณ์ด้านการส่งออก เช่น ท่านฐานิศร์ ณ สงขลา เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศบาห์เรน หัวข้อ โอกาสของสินค้าไทยในตะวันออก โดยในโครงการ NGT มีวิทยากรหลักที่เป็นชาวไทยและช่าวต่างประเทศ จำนวน 4 ท่าน และนักศึกษาที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 6 ทีม 18 คน

โครงการนักธุรกิจท้องถิ่น Local Business Startups หรือ LBS มีวัตถุประสงค์มุ่งเน้นที่จะให้นักศึกษาและบัณฑิตจบใหม่ที่ต้อง Upskill Reskill และฝึกประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจออนไลน์ สามารถนำสินค้าของตนเอง หรือสินค้าในชุมชนที่ผ่านการพัฒนาจากหน่วยงานในกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ไปสู่การทำธุรกิจ โดยจะมีการให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น การตั้งราคาสินค้าและทำโปรโมชั่น, Mindset การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์, แผนธุรกิจตลาดออนไลน์, กลยุทธ์การใช้ LINE OA เพิ่มยอดขาย ร่วมกับ TikTok , การยิง adv บน Facebook, การเพิ่มยอดขายด้วย Line OA Line Myshop เป็นต้น และได้มีการเชิญแขกพิเศษมาให้ความรู้เพิ่มเติม เช่น คุณสุมนา ภิบาลชนม์ หัวข้อ จาก 800 บาท สู่ธุรกิจหลักล้าน โดยในโครงการ LBS มีวิทยากรหลักจากภาคเอกชน จำนวน 4 ท่าน และนักศึกษาที่ผ่านเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 ทีม 40 คน

แหล่งข่าว.... กระทรวง อว.

คำกล่าวรายงาน

คำแถลงผลงาน

 

Template by OS Templates