นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
การอบรมการใช้และวิเคราะห์ข้อมูล Community Big Data และ Area Business Citizen Centric Model    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (17 votes cast)


การอบรมการใช้และวิเคราะห์ข้อมูล
Community Big Data และ Area Business Citizen Centric Model
ภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (U2T)
ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบ Zoom

 

Template by OS Templates