นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ปลัดกระทรวง อว. สนับสนุนวัยรุ่นไทยเป็นนักส่งออกและนักการตลาดออนไลน์    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.8/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.8/5 stars (16 votes cast)

  • ngt
  • lbs
  • วันที่เพิ่ม : 28/10/2564   อ่าน : 34 ข้อคิดเห็น 0

เมื่อวันที่ 26 ต.ค. ศาสตราจารย์นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รับฟังการนำเสนอผลการดำเนินโครงการนักรบเพื่อการส่งออก (New Generation Trader : NGT) และโครงการพัฒนานักธุรกิจท้องถิ่น (Local Business Startup : LBS) จากโค้ชและน้อง ๆ ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยทั้ง 2 โครงการได้ทำการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศ และมีการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการจากคณะกรรมการอย่างเข้มข้น จนได้ผู้เข้าร่วมโครงการ NGT จำนวน 6 ทีม (18 คน) และโครงการ LBS จำนวน 20 ทีม (40 คน) โดยมีการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ ได้แก่ การอบรมพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการในการขายสินค้าและการเป็นนักส่งออกออนไลน์จากโค้ชและ Special Gest ผู้มีประสบการณ์ม การคัดเลือกสินค้าเพื่อจำหน่ายและส่งออก การฝึกขายจริงตามแพลทฟอร์มต่างๆ โดยโครงการ NGT มีการส่งออกไป 2 โซน ได้แก่ จีน ตะวันออกกลาง และยุโรป


โดยตัวแทนของโค้ชจากโครงการ NGT และ LBS ประกอบด้วย

คุณกฤชฐา โภคาสถิตย์ ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน eCommerce กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

คุณภัททดา สามัคคี กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีดีไอ เทรดดิ้ง จำกัดและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีฟวิ่งเฟรช จำกัด

คุณฐากร จันทรานุพัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท มิลล์ไอเดียส์

คุณฐิติพันธ์ จินาจันทร์ วิทยากรและที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์ และ

คุณธนอิน ตุ้มหิรัญ กรรมการผู้จัดการบริษัท พีเค แฮปปี้ไทม์ มาร์คเก็ต จำกัด

ร่วมกันให้ข้อมูลว่า “โค้ชทุกท่านที่มาร่วมสร้างน้องๆ ในครั้งนี้ มีความต้องการที่จะตอบแทนคืนสังคม ในการบ่มเพาะ น้องๆ นักศึกษาสู่การเป็นนักส่งออกและนักการตลาดออนไลน์รุ่นใหม่” เพื่อสร้างรายได้และก้าวขึ้นสู่การเป็นนักส่งออกและนักการตลาดออนไลน์มืออาชีพ พร้อมทั้งเสริมว่า “จะมีการลงข่าวของโครงการและสินค้าบนเว็บไซต์ชั้นนำของจีน เพื่อให้คนจีนได้รับรู้รายละเอียดเกี่ยวโครงการฯ และสินค้าต่างๆ ของไทย เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการและผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถส่งออกสินค้าได้มากขึ้น”


ท่านปลัดฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโครงการฯ และมีนโยบายที่จะสนับสนุนให้มีการดำเนินโครงการใน Season ต่อๆ ไปโดยให้เพิ่มกลุ่มเป้าหมายในการเข้าร่วมโครงการเป็น 10 เท่าพร้อมทั้งให้ศึกษาถึงข้อจำกัดของการดำเนินโครงการฯ ทั้งด้าน Material และงบประมาณ รวมถึงควรจะมีกิจกรรมอะไรที่ต้องเพิ่มเพื่อให้โครงการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด


นางสาวธิดานันท์ พันธ์ทิพย์ และ Shawn chenwei Ye ทีม G-Force ตัวแทนจากโครงการ NGT ร่วมแชร์ประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการว่า “นอกจากได้เพิ่มความรู้และทักษะ (Upskill/Reskill) ในด้านความเป็นผู้ประกอบการ Entrepreneurship และฝึกประสบการณ์จากโค้ชผู้มีประสบการณ์ตรงด้านการทำธุรกิจออนไลน์และการส่งออกแล้ว ยังทำให้ได้โอกาสจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการ SMEs โดยตรง และอยากให้มีโครงการแบบนี้อีกต่อ ๆ ไป” พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการที่ได้รับความรู้จากการอบรมมาสร้าง การฝึกขายจริงตามแพลทฟอร์มต่างๆ ในประเทศ จีน โดยใช้ชื่อว่า “สวัสดีไท่กั๋ว” ที่ปัจจุบันสร้างยอดขายได้มากกว่า 3 แสนบาท

ทั้งนี้ อว. มีแผนแถลงข่าวความสำเร็จของทั้ง 2 โครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องแถลงข่าวชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

#อว.#NGT #LBS #นักรบเพื่อการส่งออก #Localstratups #

 

Template by OS Templates