น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
การศึกษาอายุการเก็บในสภาวะเร่งของwhitening cream ที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ    
เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (18 votes cast) You have already voted!


 

            งานวิจัยนี้ได้ทำการกักเก็บสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศในรูปแบบไลโปโซม โดยการเตรียมไลโปโซมจากเลซิตินถั่วเหลือง จากนั้นนำไลโปโซมที่บรรจุสารสกัดไปทไแห้งแบบแช่เยือกแข็งแล้วตั้งตำรับครีมเพื่อผิวกระจ่างใส โดยการใส่ไลไปโวมของสารสกัดมหาดและไลโปโซมของสสารสกัดชะเอมเทศแยกกัน และทำการทดสอบความคงตัีวในสภาวะเร่ง โดยไม่พบการเปลี่ยนแปลงค่าความเป็ยกรด-ด่าง ความหนืด การแยกชั้น และการเปลี่ยนแปลงสีไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ จากนั้นศึกษาของบรรจุภัณฑ์และสภาวะการเก็บรักษา โดยนำครีมเพื่อผิวกระจ่างใสมาบรรจุในกระปุกพลาสตึดขนาด 200 กรัม ในกระปุก PP และ PET และทำการทดสอบความคงตัวทั้งในระยะสั้นและยาวที่ 4 อุณหภูมิ ได้แก่ 4 30 (อุณหภูมิห้อง) 45 50 องศาเซลเซียส ตามลำดับ ผลการทดสอบความคงตัวระยะสั้น ไม่ส่งผลต่อลักษณะทางกายภาพของครีีมเพื่อผิวกระจ่างใสที่มีสวนผสมของไมโครแคปซูลสารสกัดมะหาดและชะเอมเทศ ได้แก่ ลักษณะการปรากฎ สี ความเช้มของกลิ่น การเปลี่ยนแปลงกลิ่น การแยกชั้น โดยเมื่อสิ้นสุดการทดสอบ ไม่พบการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของครีมเพื่อผิวกระจ่างใสในทั้ง 2 บรรจุภัณฑ์ พบว่าเมื่อเก็บครีมเพื่อผิวกระจ่างใสในบรรจุภัณฑ์ทั้งสองนี้ไว้ในอุณภูมิตู้เย็น

 

Template by OS Templates