น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ สำหรับสหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อยกระดับการเรียนรู้และส่งสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน    
เขียนโดย : น.ส.ศิริเบญจารัตน์   ฮาวต่อมแก้ว
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (73 votes cast) Thanks for your vote!


รายงานการวิจัย
เรื่อง 
นวัตกรรมรูปแบบธุรกิจเฟรนไชน์ค่ายมวยไทยเชิงสร้างสรรค์ 
สำหรับสหราชอาณาจักร สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อยกระดับการเรียนรู้ 
และส่งเสริมการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน               
Franchise model of Creative Muay Thai Tourism Gym Business 
for United Kingdom and United Arab Emirates to Enhance Learning and Promoting Tourism on Andaman Coast 
 
 
              การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ ยวเชิงกี ฬา งบประมาณมีจำกัดทำให้ยังส่งเสริมไม่ได้เต็มที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬามีนโยบายในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนากีฬามวยไทย ซึ่งสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนำนโยบายไปปฏิบัติ ค่ายมวยต่าง ๆ ได้ขยายกิจการการลงทุนสร้างที่พักในค่ายมวยของตนเองมากขึ้น ธุรกิจการขนส่งทำให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าถึงยังแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างรวดเร็วและสะดวกสบายการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานประจำเมืองดูไบ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ได้ทำการตลาดส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องเน้นการท่องเที่ยวที่ทำรายได้สูง แต่ก็ยังไม่ได้ส่งเสริมท่องเที่ยวมวยไทยเชิงสร้างสรรค์  
 

Template by OS Templates