นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ข้อมูลภาพรวมการทำงานในการช่วยเหลือกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากและสู่ชุมชน    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (58 votes cast)


ข้อมูลภาพรวมการทำงานในการช่วยเหลือกลุ่มเศรษฐกิจฐานรากและสู่ชุมชน นำเสนอต่อ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา

รายละเอียดคำชี้แจงภาพรวม...

รายละเอียดโครงการ OTOP

 

Template by OS Templates