นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
โครงการ STI ChangeMaker เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (106 votes cast)

  • sti
  • change
  • วันที่เพิ่ม : 4/8/2564   อ่าน : 206 ข้อคิดเห็น 4

โครงการนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี เพิ่มความรู้ ทักษะ และเครื่องมมือในการพัฒนาข้อเสนอโครงการเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถจาก บริษัท นักเปลี่ยนแปลง จำกัด มาช่วยเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง

 

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

ข้อคิดเห็น 1.

วันที่ 9 สค. เป็นการให้ความรู้พื้นฐาน Changemaker journey พร้อมทั้ง workshop เพื่อให้ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านนำไปพัฒนา 

 

ไฟล์นำเสนอ...

   [วันที่ : 9/8/2564]

ข้อคิดเห็น 2.

วีดีโอ STI ChangeMaker #1

   [วันที่ : 9/8/2564]

ข้อคิดเห็น 3.

โครงการนำร่องพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมโครงการการส่งเสริมนําวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน เพื่อสร้าง STI Changemakers ในระยะที่ 1 ระยะเวลา 2 เดือน(สิงหาคม-กันยายน 2564) ประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ได้แก่
กิจกรรมที่ 1 : การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ในหัวข้อ Changemakers Journey 3 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วม 100 คน
กิจกรรมที่ 2 : การอบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ในหัวข้อ Changemakers’ Toolkits 3 ชั่วโมง ผู้เข้าร่วม 50 คน
กิจกรรมที่ 3 : กระบวนการให้คำปรึกษาเพื่อพัฒนาโครงการที่มุ่งเน้นความยั่งยืนและสร้างผลกระทบเชิงบวกให้ชุมชนที่ได้รับการคัดเลือก 10 โครงการ
กิจกรรมที่ 4 : การถอดบทเรียนต้นแบบเครื่องมือพัฒนาข้อเสนอโครงการที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน

รายงานผลการดำเนินงาน.... 

   [วันที่ : 11/10/2564]

ข้อคิดเห็น 4.

ข้อมูลสรุปการลงพื้นที่เพื่อทำการ coaching ให้กับนักวิจัยที่ได้รับการคัดเลือก 10 โครงการ สู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน วทน. STI Changemaker

   [วันที่ : 11/10/2564]

Template by OS Templates