นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ คลินิกเทคโนโลยีขับเคลื่อน อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (104 votes cast) You have already voted!


การประชุมเชิงปฏิบัติการ คลินิกเทคโนโลยีขับเคลื่อน อววน. สู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากรายจังหวัด เป็นการประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ระดับภูมิภาค ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom โดยมีการจัดประชุมในแต่ละภูมิภาค ดังนี้

1. ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 31 พ.ค. - 1 มิ.ย. 64

2. ภาคใต้ วันที่ 17-18 มิ.ย. 64

3. ภาคเหนือ วันที่ 29 - 30 มิ.ย. 64

4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 15 - 16 ก.ค. 64

เอกสารการบรรยาย

ข้อคิดเห็น 1.

   [วันที่ : 29/3/2565]

Template by OS Templates