นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
บรรยายการพัฒฯาข้อเสนอโครงการ ภายใต้ คลินิกเทคโนโลยี    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.6/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.6/5 stars (13 votes cast)


มรภ.เชียงใหม่ได้เชิญผมไปบรรยาย การพัฒนาข้อเสนอโครงการภายใต้การดำเนินงาน คลินิกเทคโนโลยี และร่วมพิธีเปิดป้าย คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 มีนาคม 2564 ท่านนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผอ.สถาบันวิจัยและพีฒนา และแขกผู้มีเกียรติกว่า 50 ท่าน ร่วมกัน เปิดศูนย์ให้บริการ "คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่" ศูนย์แม่ริม

เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม นำผลงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การพัฒนาพื้นที่ และเป็นศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ขุมชน ทั่วประเทศ

ขอบคุณ ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนา อ.ดร.บังอร ที่ให้โอกาส ในการเข้าร่วมพิธีเปิดงานในครั้งนี้ 

 

Template by OS Templates