นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องกับ คลินิกเทคโนโลยี    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (95 votes cast)


แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศีกยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

1. แบบข้อเสนอโครงการเบื้องต้น(Project brief)

2. ห่วงโซ่คุณค่าของการนำ วทน. สู่ภูมิภาค

3. แบบการนำผลงานวิจัยไปใช่้ประโยชน์    

 

Template by OS Templates