นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
Theory of Change ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (12 votes cast) You have already voted!

  • change
  • คลินิก
  • วันที่เพิ่ม : 23/2/2564   อ่าน : 32 ข้อคิดเห็น 0

“ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง” (Theory of Change) ที่จะใช้เป็นหลักในการทดสอบว่า แนวคิดหรือวิธีการที่เราคิดขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหานั้นสามารถแก้ไขปัญหาได้จริงหรือไม่ อย่างไร ช่วยให้เรามองเห็นภาพรวมของโครงการหรือกิจการเพื่อสังคมในภาพเดียว

อ่านทั้งหมดได้ที่...

 

Template by OS Templates