นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
การประกวด “วิถีวิทย์...พิชิตชุมชน” ดีเด่น ประจำปี 2564    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.7/5 stars (3 votes cast) Thanks for your vote!


คลินิกเทคโนโลยี กำหนดจัดประกวด  “วิถีวิทย์...พิชิตชุมชน” ดีเด่น ประจำปี 2564 เพื่อค้นหาแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของการดำเนินการในแต่ละแพลตฟอร์ม และสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องในการนำ วทน. ไปพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก

 

รายละเอียดโครงการประกวด
 

 

Template by OS Templates