นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
การประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อน อว. ส่วนหน้า 76 จังหวัด    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (20 votes cast)


15 ก.พ.64 รมว.อว. และ  ปลัด อว. ได้มอบนโยบายการจัดตั้ง อว. ส่วนหน้า 76 จังหวัด เพื่อบูรณาการงาน 3 ศาสตร์ สู่การแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดในทุกมิติ อันจะน้าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของคนเป็นส้าคัญ

 

 

Template by OS Templates