นายจักรรัตน์  บุญภา
เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน“เทศการข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด”    
เขียนโดย : นายจักรรัตน์  บุญภา
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (18 votes cast)


วันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2563

        คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี โดยนายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าว ของหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ หมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัยโนนสูง ที่คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้รับผิดชอบ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน“เทศการข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 20 จังหวัดร้อยเอ็ด”ณ บริเวณสนามบิน มณฑลทหารบกที่ 27 ค่ายประเสริฐสงคราม อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มข้าวและโคครบวงจร

 

Template by OS Templates