นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
แนะนำรายการ รายการวิถีวิทย์...พิชิตชุมชน    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (7 votes cast)


รายการวิถีวิทย์...พิชิตชุมชน เป็นรายการที่จะนำเสนอเรื่องเล่าความสำเร็จของการนำ วทน. ไปพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการจากโครงการต่าง ๆ ที่ทาง สป.อว. ได้สนับสนุนงบประมาณไป เช่น โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักนภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โครงการพัฒนาสินค้าชุมชนด้วย วทน. โครงการพัฒนาเครื่องจักรฯ โครงการภายใต้การดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์

รูปแบบรายการ
เป็นการคุย เล่าประสบการณ์ ของการนำองค์ความรู้
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ไปพัฒนาชุมชนและผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง

เนื้อหารายการ
- แนะนำผู้ร่วมรายการ
- ซักถามประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากคนในพื้นที่
- เจ้าของโครงการแนะนำการใช้ วทน. ไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ใช้องค์ความรู้อะไร มีกระบวนการอย่างไร ทำอย่างไร
- พื้นที่สามารถนำชมผลจากการดำเนินงาน หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา
- นำเสนอ ปัจจัยแห่งความสำเร็จของการดำเนินโครงการ
- นำเสนอขายสินค้า มีโปรโมชั่นในช่วงของการพูดคุย ขอแจก(ถ้ามี)
- ผู้รับผิดชอบโครงการ และพื้นที่ สามารถเตรียมข้อมูล ทั้งในรูปแบบ ไฟล์นำเสนอ วีดีโอ หรือ ชมภาพสดๆ จากพื้นที่

ผังรายการ ระยะที่ 1

ดูรายการย้อนหลังได้ที่ 

https://fb.watch/3nulfnyNUH/

 

Template by OS Templates