นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
กิจกรรมถอดบทเรียน Show and Share Success case RUS Clinic technology social engagement show& share 2020    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.7/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.7/5 stars (136 votes cast) Thanks for your vote!


เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 8 มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  ท่านอธิการบดีมหาวิทยาัลัยสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา  ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมถอดบทเรียน Show and Share Success case RUS Clinic technology social engagement show& share 2020 โดยได้กล่าวชื่นชมนักวิจัยที่ได้ทุ่มเทนำความรู้ไปพัฒนาชุมชน และแสดงความยินดีกับโครงการทั้ง 11 โครงการที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก "คลินิกเทคโนโลยี" สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ  ที่ประสบความสำเร็จในการบูรณาการ การทำงานร่วมกันของอาจารย์ในมหาวิทยาลัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ จัดโครงการเสวนาถอดบทเรียนและจัดนิทรรศการผลงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุน RUS Clinic technology social engagement show& share 2020 และการอบรมเชิงปฎิบัติการการเขียนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

ภายในงานมีการนำผลิตภัณฑ์จากโครงการต่างๆ มาจัดแสดง ดังนี้

โครงการบ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 โครงการ ได้แก่ 

1. หมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งองค์รักษ์(VID=712, PID=1307)  

2. หมู่บ้านต้นแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มกล้วยหอมเขียวคาเวนดิช(VID=703, PID=1291)

3. หมู่บ้านปลูกผักปลอดภัยด้วยระบบสมาร์ทฟาร์มคิท จังหวัดสุพรรณบุรี(VID=701, PID=1289)

4. หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน(VID=630, PID=1285)

5. หมู่บ้านผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวปลอดภัย ตำบลปากกราน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา(VID=631, PID=1284)

6. หมู่บ้านกล้วยน้ำว้าปลอดภัยด้วยนวัตกรรม ดอนพุด(VID=709, PID=1296)

7. หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โฮมสเตย์ไทรน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (VID=634, PID=1282)

 

8. หมู่บ้านมันเทศหวาน บ้านทับน้ำ(VID=632, PID=1283)

9. หมู่บ้านวิถีวิทย์ แห้วอินทรีย์ อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี(VID=705, PID=1293)

10. หมู่บ้านเรือนไทยภาคกลาง เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา จังหวัดอ่างทอง(VID=635, PID=1286)

11. หมู่บ้านวิถีวิทย์ มะขามป้อมอินทรีย์ชุมชนแก้วสมใจ ไทรโยค (VID=633, PID=1281)

โปสเตอร์ข้อมูลการนำเสนอ ทั้ง 11 หมู่บ้าน

 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย

1. การเสวนา หมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ 2 หมู่บ้าน คือ หมู่บ้านวิถีวิทย์กุ้งองค์รักษ์ และ หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเลี้ยงปลาช่อนแบบครบวงจรบ้านห้วยคันแหลน โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ ผู้ประกอบการ ประมงอำเภอ มาร่วมเสวนา

2. การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ 3 โครงการ โครงการหมู่บ้านวิทยาศษสตร์ โครงการคูปองวิทย์โอทอป และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน โดยมีผลงานที่มาจัดแสดง อาทิเช่น นมกล้วยน้ำว้า แป้งกล้วยน้ำว้า น้ำพริกกุ้งเมืองเหน่อ ข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ปลาช่อนแดดเดียว ข้าวกล่อง แป้งกล้วยหอม หมูยอผสมแป้งแห้ว ลูกชิ้นหมูผสมแป้งแห้ว ซอสมะขามสามรส สบู่มันเทศ และมันบดราดซอส

โครงการยกระดับโอทอป จำนวน 7 โครงการ มีการนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง อาทิเช่น มะขามป้อมแช่อิ่ม ข้าวหมากหวานแม่มาลัย ผงปรุงรสต้มโคล้ง ปลาย่างปรุงรส มันเทศม่วงทอดกรอบ และทองม้วน

และจากหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจชุมชน จำนวน 2 ชุมชน มีการนำผลิตภัณฑ์มาจัดแสดง อาทิเช่น ดอกไม้จากต้นโสน ผงไข่โรยอาหาร และหน่อไม้ดองเนื้อหา

 

3. การบรรยาย การเขียนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม โดย ศ.ดร.อลงกต แทนออมทอง อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4. การประกวดผลงานโครงการรับใช้สังคมดีเด่น

 

Template by OS Templates