นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานด้วยนวัตกรรม จังหวัดสกลนคร    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.2/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.2/5 stars (46 votes cast)


โครงการความร่วมมือระว่าง สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวง อว. และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการผ้าครามในจังวหัดสกลนคร ให้เป็น เมืองหลวงของคราม ซึ่งได้ทีมวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถปละประสบการณ์ทั้งด้านการออกแบบ ดีไซน์  การใช้โปรแกรม CG (https://www.marvelousdesigner.com/) การตัดแย็บ จาก ศูนย์ออกแบบสร้างสรรค์ผ้าและสิ่งทอ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี

 

 

Template by OS Templates