นายธนากร  ทราเจริญ
จดหมาย อสวท. ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2563    
เขียนโดย : นายธนากร  ทราเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (152 votes cast) Thanks for your vote!


จดหมาย อสวท. ฉบับที่ 2 ปีงบประมาณ 2563

 

จดหมายข่าวฉบับนี้ขอนำเสนอโครงการดีๆ จาก อว.

โดยศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ประจำภูมิภาค ภาคเหนือตอนบน (ศวภ.1) สำนักส่งเสริมและถ่ายทอด

เทคโนโลยี ที่ได้นำ วทน. เข้าไปเป็นส่วนช่วยพัฒนาและขับเคลื่อน

วิถีชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนให้มีความก้าวหน้า ภายใต้

“โครงการพัฒนาสับปะรดแบบครบวงจร ด้วย วทน.”

 นอกจากนี้ยังมีสาระและกิจกรรมต่างๆให้ติดตามอีกมากมาย

        สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอ่านจดหมายข่าวฉบับนี้

ที่พวกเราทุกคนตั้งใจนำเสนอสาระดีๆให้กับผู้อ่านทุกท่านและ

 ขอบคุณสำหรับข้อคิดเห็นที่ส่งมาพูดคุยกัน หากมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ท่านสามารถส่งมาพูดคุยกันได้ทุกเมื่อเลยครับ....

 

Template by OS Templates