นายธนากร  ทราเจริญ
จดหมายข่าว อสวท. ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563    
เขียนโดย : นายธนากร  ทราเจริญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (163 votes cast)

  • อสวท.
  • วันที่เพิ่ม : 17/4/2563   อ่าน : 343 ข้อคิดเห็น 0

       สวัสดีครับ พี่น้องชาว อสวท. ทุกท่าน กลับมาพบกันอีกครั้งกับจดหมายข่าว อสวท. ตลอดเวลาที่พวกเราร่วมแรงร่วมใจดำเนินกิจกรรมต่างๆ ผ่านเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมาอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยกันพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็งในชุมชนของเราอย่างยั่งยืนผ่านการขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)ดังนั้น พี่น้องชาว อสวท. ทุกท่านจึงเปรียบเสมือนกลไกที่ช่วยพัฒนาและขับเคลื่อนชุมชนให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาประเทศไทยในศตวรรษที่ 21   

     จดหมายข่าวฉบับนี้ขอนำเสนอโครงการดีๆ ที่จะมีส่วนช่วยพัฒนาวิถีชีวิต และเศรษฐกิจชุม แก้ไขปัญหาความยากจน ภายใต้แผนงาน ”ยุวชนสร้างชาติ มุ่งสร้างนวัตกรรม นำพาชุมชนก้าวไกล”ซึ่งเป็นโครงการใหม่ภายใต้นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว.ของเรา สุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการอ่านจดหมายข่าวฉบับนี้ที่พวกเราทุกคนตั้งใจทำ นะครับ...

 

จดหมายข่าว อสวท. ฉบับที่ 1 ประจำปี 2563

 

Template by OS Templates