นายธนากร  ทราเจริญ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (CMO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563    
เขียนโดย : นายธนากร  ทราเจริญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (189 votes cast)

  • คลินิก
  • วันที่เพิ่ม : 25/2/2563   อ่าน : 833 ข้อคิดเห็น 1

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (CMO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำความเข้าใจระหว่างทีมงานของ สป.อว. และของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีทั่วประเทศ ที่ทำงานร่วมกันมามากกว่า 15 ปี โดยในปีนี้ได้ให้ความรู้ใน 4 เรือง

 

ตัวอย่างข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

 

รายละเอียกเอกสารการประชุมenlightened

กำหนดการอบรมการพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคนโนโลยีออนไลน์(CMO) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 2 มีนาคม 2563

กำหนดการอบรมการพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคนโนโลยีออนไลน์(CMO) ภาคเหนือ วันที่ 16 มีนาคม 2563

กำหนดการอบรมการพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคนโนโลยีออนไลน์(CMO) ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 20 มีนาคม 2563

กำหนดการอบรมการพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคนโนโลยีออนไลน์(CMO) ภาคใต้ วันที่ 26 มีนาคม 2563

ข้อคิดเห็น 1.

สรุปผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

-----------------------------------------------------------

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโครงการและการใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (CMO) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จัดขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำความเข้าใจระหว่าง สป.อว.กับเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภายในสังกัด โดยในการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ได้กำหนดการให้ความรู้ใน 3 หัวข้อ ดังนี้

1. แนวทางการพัฒนาและจัดทำข้อเสนอโครงการ “ภายใต้โครงการส่งเสริมการนำ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและ เศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2. โครงการบริหารจัดการ ภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ Smart Farming  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. การบรรยายและฝึกปฏิบัติ“การใช้ระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน ์(CMO)”

เอกสารเพิ่มเติม

   [วันที่ : 27/3/2563]

Template by OS Templates