น.ส.ธัญรัตน์  ประชามอญ
จ.เคลื่อนที่ อ.หว้านใหญ่ จ.มุกดาหาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    
เขียนโดย : น.ส.ธัญรัตน์  ประชามอญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (179 votes cast)


        เมื่อวันที่ 20ธันวาคม 2562 ศวภ. 2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน วอ. ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานของ อว. พร้อมรับความต้องการด้าน วทน. จากชุมชน กับจังหวัดมุกดาหาร ในกิจกรรมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดมุกดาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยร่วมกับหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ หมู่ 1 บ้านหว้านใหญ่ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร

        ศวภ. 2 ได้นำเอกสารองค์ความรู้ของหน่วยงานใน อว. ด้าน วทน. ที่สามารถนำไปสนับสนุนชุมชนไปให้บริการประชาชน/ผู้สนใจภายในงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาและรับความต้องการจากประชาชนในพื้นที่ ในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มีประชาชนลงทะเบียนรับเอกสารเผยแพร่ผลงานหน่วยงาน อว. จำนวน 37 คน ร้อยละความพึงพอใจของกิจกรรมเท่ากับ 91.25  

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานเปิดงาน  นายปิติณัช นิธิศธานี นายอำเภอหว้านใหญ่ กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำ ส่วนราชการระดับอำเภอ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการมอบสิ่งของ และถุงยังชีพแก่ประชาชนและมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน

ศวภ. 2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน อว. ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน.เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานของ อว. พร้อมรับความต้องการด้าน วทน.จากชุมชน

ทั้งนี้ ศวภ. 2 ได้มอบเอกสารสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด
รายละเอียดดังรายงานที่แนบ

 

Template by OS Templates