นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ประกาศเกียรติคุณแด่ อสวท.    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (178 votes cast)

  • อสวท.
  • วันที่เพิ่ม : 13/6/2562   อ่าน : 575 ข้อคิดเห็น 0

ด้วย สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ได้ัดทำโครงการ อาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2547 จนถึงปัจจุปัน ครบ 15 ปี ของการดำเนินงาน ดังนั้นในปี 2562 จึงได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณให้กับ อสวท. ที่ปฏิบัติหน้าที่ดีเยี่ยมในการเป็นตัวกลางระหว่างพื้นที่และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในแต่ละจังหวัด ในการนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ลงไปขยายผลในพื้นที่ และนำความต้องการในพื้นที่มาสู่เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีเพื่พัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการนำเสนอต่อสำนักงานปลัดกระทรวงฯ ต่อไป

ผลงาน อสวท.

1. น.ส.นันท์นภัส ไชยสวัสดิ์

2. นายคณุตน์ นามสกุล ศิโรทศ

3. นางจิรฐา มีผิว

 

Template by OS Templates