นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ตารางเดินทางประเมินโครงการปี 62 ภาคอีสาน กลุ่มที่ 2    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (78 votes cast)


7.30 เดินทางจาก จ.ขอนแก่น

9.30-11.30 1 VCCI1 หมู่บ้านเห็ดครบวงจร ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 16.122013, 103.275799 บ้านหินลาด หมู่ 2 ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.มหาสารคาม 86

พักเที่ยง 11.30-12.30

13.00-15.00 2 VCCI1 หมู่บ้านต้นแบบผ้ามัดหมี่ย้อมครามประคบร้อน มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 16.178662, 103.450404 หมู่ที่ 3 บ้านท่าตูม ต,ท่าตูม อ.เมือง จ.มหาสารคาม 26

16.20-7.30 พัก อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค 16.413214, 103.516115 68

พัก อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ โรงแรมชาร์ลอง บูทรีค 16.413214, 103.516115 8.30-10.30

3 VCCI1 หมู่บ้านพัฒนาผ้าไหมทอมือย้อมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์จากไหม บ้านโคก ต.เนินยาง จ.กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 16.801454, 103.675623 มู่บ้าน วท.ใหม่ บ้านโคก ม.6 ต.เนินยาง อ.คำม่วง จ.กาฬสินธุ์ 64

พักเที่ยง 11.30-12.30

13.30-15.30 4 VCCI1 หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์ วิถีนวัตกรรม บ้านกุดแฮด สกลนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สกลนคร 17.059010, 103.812446 บ้านกุดแฮด หมู่ 9 ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 96 16.30-7.20

พัก อ.เมือง จ.สกลนคร โรงแรมโชคดีเพลส 17.146521, 104.124334 45

พัก อ.เมือง จ.สกลนคร โรงแรมโชคดีเพลส 17.146521, 104.124334

8.00-10.00 5 BCE ถ่ายทอดเทคโนโลยีธุรกิจการเลี้ยงโคแม่พันธุ์เพื่อผลิตลูกโคขุนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 17.069047, 104.327623 นายเสน่ห์ ตองตาสี 08–6277–5235 บ้านลาดดู่โคก หมู่10 ต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร 32

11.00-12.00 พักเที่ยง

13.00-15.00 6 VCCI1 หมู่บ้านผลิตเห็ดบ้านกลาง ต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร สกลนคร มหาวิทยาลัยนครพนม 17.544812, 103.948529 กลุ่มผลิตเห็ดบ้านกลาง หมู่ที่ 8 บ้านกลาง ต.โพนเเพง อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร 90

17.00-7.30 พัก อ.เมือง จ.นครพนม บลูโฮเทล 17.432422, 104.762863 110

พัก อ.เมือง จ.นครพนม บลูโฮเทล 17.432422, 104.762863

8.00-10.00 7 VCCI1 หมู่บ้านวิทยาศาสตร์สับปะรดท่าอุเทน นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 17.523055, 104.575958 บ้านกุดกุ่มน้อย หมู่ที่ 4 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 30

11.00-13.00 8 BCE การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตลิ้นจี่ นพ.1 โดยใช้เทคโนโลยีไคโตซานฉายรังสี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ดร.ชัชวาล แสงฤทธิ์ 085 000 5433 17.229340, 104.802515 บ้านชะโงม หมู่ที่ 6 ต.ขามเฒ่า อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 55

13.00-14.00 พักเที่ยง 15.00-17.00 9 BCE ถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเห็ดสมุนไพร (ลูกชิ้นเห็ด, ข้าวเกรียบเห็ด, ทองพับเห็ด, น้ำพริกเห็ดนรก และจ่อมเห็ด) เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์เห็ดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน บ้านนาหนาด นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 16.924870, 104.646289 บ้านนาหนาด ต.นาหนาด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม 45

17.20-7.20พัก อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ธาตุพนมรีเวอร์วิว 16.945605, 104.729237

พัก อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ธาตุพนมรีเวอร์วิว 16.945605, 104.729237

8.00-10.00 10 VCCI1 หมู่บ้านผักอินทรีย์บ้านแก้ง นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 16.937280, 104.471117 บ้านแก้ง หมู่2 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม 32

11.00-12.00 พักเที่ยง

13.00-15.00 11 BCE การถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารหมักเลี้ยงโค จากซานอ้อย และกากมันสำปะหลัง มุกดาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 16.496285, 104.246893 บ้านคำพอก หมู่ 5 ต.โนนยาง อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร 87

16.30-8.20 พัก อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เดอะแคปิตอล โฮเตล 16.046795, 103.654056 100

พัก อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เดอะแคปิตอล โฮเตล 16.046795, 103.654056

9.00-11.00 12 BCE การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชารางจืดไร้สารพิษกลุ่มปลูกสมุนไพรบ้านท่าสี ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 16.185781, 103.845626 บ้านหนองสำราญ หมู่13 ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 36

11.00-12.00 พักเที่ยง

13.00-15.00 13 BCE โครงการส่งเสริมหมู่บ้านผลิตชีวภัณฑ์จากน้ำส้มควันไม้ ร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 16.114281, 103.846943 บ้านธวัชบุรี หมู่7 ต.ธงธานี อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด(ป้อมตำรวจ) 11

เดินทางกลับ จ.ขอนแก่น140 17.30

 

Template by OS Templates