นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ศวภ. 5 ผลักดัน Aqua Series เข้าสู่หลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีทั่วประเทศ    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (169 votes cast)


จากการประสานงานของ ศวภ.5 กับ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี นำโดยท่าน ผอ.จักรภพ มงคลสวัสดิ์  ได้นำเทคโนโลยี Aqua series หรือ ระบบตรวจติดตามคุณสมบัติทางกายภาพ เคมีภาพ  และชีวภาพในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้้าด้วย IoT ของทีมงาน ดร.ศุภนิจ พัฒนาหลักสูตร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ครูด้านประมงของวิทยาลัยเกษตรอละเทคโนโลยีทั่วประเทศ  ไปขยายผลต่อให้กับนักศึกษาและเกษตรกรในพื้นที่  งานนี้ต้องขอขอบคุณท่าน ผอ.จักรภพ และทีมงาน เป็นอย่างสูง และคอยติดตามการนำเทคโนโลยี kid-brigth ไปพัฒนาหลักสูตรเพิ่มอีกหนึ่งหลักสูตรนะครับ

รายละเอียดหลักสูตร...

 

 

Template by OS Templates