นายมนัญชัย  รัตนบุรานนท์
ศวภ.๒ ลงพื้นที่ ณ หจก.วรรณวงศ์ฟรูทไวน์ บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ถนนสร้างค้อ-นาคู ตำบลบ้านสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร    
เขียนโดย : นายมนัญชัย  รัตนบุรานนท์
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (187 votes cast)


                                นายวิทยา สุวรรณสุข ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ศวภ. 2) พร้อมคณะ นายมนัญชัย รัตนบุรานนท์ นักจัดการงานทั่วไป และนายสุเมธี แผ่นผา นักจัดการงานทั่วไป ร่วมกับ ดร.กุศล เอี่ยมทรัพย์ นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อาจารย์สุดารัตน์ สกุลคู รองผู้อำนวยการคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร พร้อมคณะ อาจารย์อินทัศน์ ศรีบุตร หัวหน้าสาขาพืชศาสตร์ อาจารย์สุจิตรา เจาะจง อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ได้ลงพื้นที่ ณ หจก.วรรณวงศ์ฟรูทไวน์ บ้านโพธิ์ชัยพัฒนา หมู่ที่ ๒๐ ถนนสร้างค้อ-นาคู ตำบลบ้านสร้างค้อ อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร  เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒ เพื่อวิเคราะห์การไม่ติดผล และการสลัดดอกของหมากเม่า พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหาของกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ 

 

Template by OS Templates