นายมนัญชัย  รัตนบุรานนท์
ศวภ.๒ ลงพื้นที่การแก้ไขปัญหาการไม่ติดผลของลิ้นจี่ นพ.๑ ณ สวนลิ้นจี่ นายสวัสดิ์ ภาษา ต.ขามเฒ่า จ.นครพนม    
เขียนโดย : นายมนัญชัย  รัตนบุรานนท์
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (191 votes cast)


                     ศวภ.๒ โดยนายมนัญชัย รัตนบุรานนท์ นักจัดการงานทั่วไป พร้อมด้วย นายสุเมธี แผ่นผา นักจัดการงานทั่วไป ร่วมกับ ดร.กุศล เอี่ยมทรัพย์ นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครพนม และเครือข่ายคลินิคเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยนครพนม พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่ ณ จังหวัดนครพนม เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒เพื่อวิเคราะห์และติดตามผลการแก้ไขปัญหาการไม่ติดผลของลิ้นจี่สรุปได้ดังนี้

                               การแก้ไขปัญหาลิ้นจี่ ลงพื้นที่ ณ สวนลิ้นจี่ นายสวัสดิ์ ภาษา ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกลิ้นจี่ พันธุ์ นพ.๑  พบว่าต้นลิ้นจี่ที่ได้รับการฉีดเมพิควอทคลอไรด์และพาโคลบิวทราโซล ในแปลงทดลองจำนวน 5 ต้น เกิดการสะสมอาหารมากขึ้น ทำให้ต้นลิ้นจี่เริ่มออกดอก ใบเขียวและเงาขึ้น เมื่อเทียบกับต้นที่ไม่ได้ฉีด และ ดร.กุศลฯ ได้แนะนำให้เกษตรกรฉีดเปิดตาดอกอัตราส่วนอยู่ที่1 กิโลกรัม/น้ำ 150 ลิตร นอกจากนี้ยังมีวิธีเพิ่มผลผลิตลิ้นจี่ให้ลูกโต รสชาติดีขึ้น โดยใช้ นมผงเบเกอรี่และน้ำตาลทรายแดง ในอัตรา 3 กิโลกรัม/ น้ำ 1,000 ลิตร ฉีดให้สารอาหารทางใบ 7 วัน/2ครั้ง จะทำให้ผลผลิตมากขึ้น

 

Template by OS Templates