นายมนัญชัย  รัตนบุรานนท์
ภาพกิจกรรมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และรับฟังปัญหา ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร    
เขียนโดย : นายมนัญชัย  รัตนบุรานนท์
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (196 votes cast)


ศวภ.๒ และ ร่วมกับเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่ในการนำ วทน. ไปสนับสนุน 

          ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนางอย ต.เต่างอย อ.เต่างอย จ.สกลนคร โดยมีนางสมสมัย วิดีสา ประธานกลุ่มได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งกลุ่ม โดยจัดตั้งกลุ่มตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิก ๖๑ คน และได้รับมาตรฐานข้าวปลอดภัย (GAP) และอยู่ในขั้นตอนการขอมาตรฐานข้าวอินทรีย์ ซึ่งทางกลุ่มได้รับการสนับสนุนเครื่องมือในการผลิต ได้แก่ เครื่องอบ เครื่องซีลบรรจุภัณฑ์ โรงสีข้าวจำนวน ๒ โรง ขนาด ๔ ตัน/วัน แต่เนื่องจากสกลนครเป็นจังหวัดที่เด่นเรื่องการทำข้าวฮาง ซึ่งทางกลุ่มต้องการให้เกิดความแตกต่างจึงทำข้าวกล้องฮางงอกซึ่งทางกลุ่มให้ความสนใจการพัฒนาข้าวกล้องงอก การพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์ข้าวเป็นที่รู้จักในตลาด และการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ทางกลุ่มยังมีผลิตภัณฑ์อื่นๆ ได้แก่ น้ำลูกหม่อน กล้วยน้ำว้าอบ ผลไม้อบแห้ง ถุงผ้ารูปเต่าสำหรับใส่สบู่ และข้าว ซึ่งเป็นอัตลักษณ์พิเศษของชุมชน รวมทั้งรางวัลต่างๆ ที่ทางกลุ่มได้รับ อาทิเช่น เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นต้น

 

Template by OS Templates