น.ส.ธัญรัตน์  ประชามอญ
จ.เคลื่อนที่ อ.คำตากล้า จ.สกลนคร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    
เขียนโดย : น.ส.ธัญรัตน์  ประชามอญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (184 votes cast)


วันที่ 20 ธันวาคม ศวภ. 2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน วท. ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานของ วท. พร้อมรับความต้องการด้าน วทน. จากชุมชน ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร และกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ โรงเรียนเทศบาลคำตากล้า บ้านนาคำ ตำบลคำตากล้า อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร (นายเมธี สุพรรณฝ่าย) เป็นประธานเปิดงาน ภายในงานมี 2 กิจกรรม หลักๆ ดังนี้

          1) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อให้บริการประชาชนด้านสุขภาพ เช่น การตรวจรักษาโรค และให้บริการปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ เป็นต้น

          2) โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” มีหน่วยงานต่างๆ ทั้งส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน ออกให้บริการประชาชนเพื่อรับเรื่องราวร้องทุกข์ การให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ด้านไฟฟ้า และประปา

          ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการมอบสิ่งของถุงยังชีพ พันธุ์ปลา พันธุ์ไม้ ปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่ประชน และมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียน จากนั้นตรวจเยี่ยมการให้บริการของส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ

สรุปการให้บริการของ ศวภ. 2 ภายใต้โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสกลนคร โดยประชาชนลงทะเบียนรับเอกสารเผยแพร่ผลงานหน่วยงาน วท. จำนวน 61 คน

          การจัดกิจกรรมครั้งนี้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของ ศวภ. 2 คิดเป็น ร้อยละ 86.8

รายละเอียดดังรายงานที่แนบ

นายเมธี สุพรรณฝ่าย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เปิดกรวยดอกไม้ ธูป เทียนแพถวายเครื่องสักการะ (พานพุ่มเงิน-พานพุ่มทอง) หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นายออมสิน คำมุก นายอำเภอ

คำตากล้า กล่าวต้อนรับ พร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ ผู้บริหารและสมาชิก อปท. กำนันและผู้ใหญ่บ้าน

ศวภ. 2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ฯ พร้อมแนะนำหน่วยงานราชการ

 

นายเมธีฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และคณะมอบถุงยังชีพแก้ผู้ด้อยโอกาศ พันธุ์ปลา และปุ๋ยอินทรีย์ 

ศวภ. 2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน วท. ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานของ วท. พร้อมรับความต้องการด้าน วทน. จากชุมชน

นายเมธีฯ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร และคณะเยี่ยมชมบูธ ศวภ. 2 และให้ความสนใจกิจกรรมของ วท.

ข้อคิดเห็น 1.

ยอดเยี่ยมครับ เขียนไปเรื่อยๆ จะเก่งเองครับ

   [วันที่ : 28/12/2561]

Template by OS Templates