วณิตา  หมั่นเรียน
งานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลกครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด    
เขียนโดย : วณิตา  หมั่นเรียน
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (190 votes cast)


เมื่อวันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 ศวภ.2 และ ศปส.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมจัดนิทรรศการในงาน "เทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด" ณ ศูนย์ประชุมและนิทรรศการ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด และเชิญหน่วยงานมาร่วมจัดนิทรรศการจำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย

1) หน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA), สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.), ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

2) เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการจัดแสดงนิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าข้าวครบวงจร การจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 5 หลักสูตร และการบรรยายพิเศษ "เกษตร 4.0" พร้อมทั้งได้รับเกียรติจาก นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีเปิดงานครั้งนี้ และเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานกระทรวงวิทยาศาสตร์ เครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี และงานวิจัยที่ดำเนินการโดยบริษัทเอกชนที่มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วย โดยมี นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

สรุปรายละเอียดการร่วมงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 19 จังหวัดร้อยเอ็ด ตามเอกสารแนบ

 

Template by OS Templates