น.ส.ชลธิชา  มากบุญ
ประกาศ แจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการแบบย่อ (Project Brief) ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นตามกรอบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain :VC) ของแต่ละภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ 2562    
เขียนโดย : น.ส.ชลธิชา  มากบุญ
 • Currently 3.1/5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Rated 3.1/5 stars (236 votes cast)


เรียน คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายทุกท่าน
                 ทางสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแจ้งผลการพิจารณาข้อเสนอโครงการแบบย่อ (Project Brief) ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาเบื้องต้นตามกรอบห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain :VC) ของแต่ละภูมิภาค เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ขอให้คลินิกเทคโนโยีดังกล่าว จัดทำข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์ส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายในระยะเวลาที่กำหนด (รายละเอียดตามไฟล์แนบ)  ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/file/d/1Xa_QQCJExwVbTyJKB1TACbWtiU25Aidn/view?usp=sharing


หรือ ดาวน์โหลดจาก QR code ด้านล่างได้เลยค่ะ

ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด ขอให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ประจำภาคเพื่อตอบในรายละเอียดที่ท่านสงสัยได้เลยค่ะ

ภาคเหนือ (นายศุภรัตน์/นางสาวชลธิชา โทร.02 333 3917)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (นางสาวปวีณา/ทิตยา โทร.02 333 3951)
ภาคกลางและภาคตะวันออก (นายภูมินันท์/นางสาวลลิตา โทร.02 333 3947)
ภาคใต้ (นางเทียรทอง/นางสาวกนกพร โทร.02 333 3953)

ขอบคุณค่ะ 

ข้อมูล backup

หนังสือแจ้งผลข้อเสนอโครงการเบื้องต้น(Project brief) ที่ผ่านการพิจารณา และกำหนดวันส่งข้อเสนอโครงการฉบับเต็มภายใต้ Platform ต่าง ๆ

การส่งข้อเสนอโครงการปี  62 เครือข่ายต้องพัฒนาข้อเสนอโครงการให้อยู่ในกรอบของห่วงโซ่คุณค่า(VC) ของแต่ละภาค

1. VC ภาคกลาง/ภาคตะวันออก
2. VC ภาคเหนือ
3. VC ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

4. VC ภาคใต้

สรุป project brief ที่ผ่านการพิจารณา

 1. ภาคกลาง/ตะวันออก
 2. ภาคเหนือ
 3. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 4. ภาคใต้

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการฉบับเต็ม(Full Project)

โครงการที่ผ่านการพิจารณา Project brief แล้วให้ดำเนินการจัดทำข้อเสนอโครงการฉบับเต็มตามแบบฟอร์มของ Platform ต่าง ๆ ดังนั้

 1. แผนงาน Technology Consulting Service(TCS): บริการให้คำปรึกษาและร่วมวางแผนงานด้านเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2561
 2. แผนงาน Building Community Enterprise(BCE) : บ่มเพาะนักธุรกิจชุมชน
 3. แผนงาน VC Community Incubator(VCCI) (Sci Village) : การพัฒนาสู่หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ทั้งนี้ ให้เครือข่ายนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานบริการให้คำปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ในการประชุมเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน ประจำปี พ.ศ.2561 ในวันที่ 5 ก.ค.61 ณ โรงแรมเมเปิ้ล บางนา กทม.

 

Template by OS Templates