น.ส.ธัญรัตน์  ประชามอญ
จ.เคลื่อนที่ อ.นาแก จ.นครพนม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    
เขียนโดย : น.ส.ธัญรัตน์  ประชามอญ
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (193 votes cast)


เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ศวภ. 2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน วท. ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานของ วท. พร้อมรับความต้องการด้าน วทน. จากชุมชน ภายใต้โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดนครพนม ณ โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ในการนี้ นางสาวธัญรัตน์ ประชามอญ นวค. ผู้แทน ศวภ. 2 เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมแนะนำหน่วยงานราชการที่เข้าร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ด้วย

สรุปการให้บริการของ ศวภ. 2 ภายใต้โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ดังนี้

- ประชาชนลงทะเบียนรับเอกสารเผยแพร่ผลงานหน่วยงาน วท. จำนวน 74 คน

- ความต้องการด้าน วทน. จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1) นางสาวปรียาภรณ์ อ่อนฉลวย เลขที่ 105

ม.1 บ้านหนองแคน ต.ก้านเหลือง อ.นาแก จ.นครพนม ต้องการกล้าครามเพื่อนำมาขยายพันธุ์ และวิธีการปลูกเพื่อนำมาส่งเสริมอาชีพกลุ่มเครือข่ายสมุนไพรนาแก 2) นายพิเชษฐ์ ใจเที่ยงโรงเรียนบ้านหนองกุง ต.หนองสังข์ อ.นาแก จ.นครพนม ต้องการวิทยากรอบรมความรู้การใช้ประโยชน์จากโซล่าร์เซลล์ให้แก่นักเรียน

- มอบกล้าครามซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ให้แก่เกษตรกรที่สนใจนำไปเพาะปลูกเพื่อเพิ่มผลผลิตครามและสามารถนำไปใช้ประโยชน์แปรรูปผลิตภัณฑ์ต่อไป จำนวน 150 ต้น

รายละเอียดดังรายงาน

นายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดงาน      ผช.ศาสตราจารย์พิเศษเมธา ชูจันทร์ นายอำเภอนาแก
                                                          กล่าวต้อนรับพร้อมแนะนำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ

 

 

 

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมพร้อมด้วยคณะหัวหน้าส่วนราชการมอบสิ่งของ ถุงยังชีพแก่ประชาชน

ศวภ. 2 เข้าร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงาน วท. ที่พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้าน วทน. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานของ วท. พร้อมรับความต้องการด้าน วทน. จากชุมชน 

 

Template by OS Templates