นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
การประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 3.1/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3.1/5 stars (178 votes cast) Thanks for your vote!

  • ศวภ.5
  • วันที่เพิ่ม : 21/5/2561   อ่าน : 488 ข้อคิดเห็น 1

ในปีงบประมาณ 2561 ศวภ.5 ได้จัดประชุมเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีภาคกลางตอนบน เพื่อเป็นเวทีในการพูดคุย หารือ การทำงานร่วมกันระหว่าง ศูนย์ประสานงานฯ กับเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ 

ประชุมครั้งที่ 1 ที่จังหวัดอยุธยา เพื่อให้ข้อมูลแนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ ปี 62-64 รายงานการประชุม

ตัวอย่างการเขียนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และ แผนธุรกิจ เพื่อสร้างความ มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนให้กับแต่ละพื้นที่

 

ประชุมครั้งที่ 2 นำเสนอโครงการเบื้องต้น Project Ideas ก่อนนำเสนอการประชุมแผนปฏิบัติการ วทน. ภูมิภาค (ภาคกลางและภาคตะวันออก) รายงานการประชุม

เน้นการเชียนแผนพัฒนาหมู่บ้าน และ แผนธุรกิจด้วย BMC เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของการพัฒนาพื้นที่ในแต่ละผลิตภัณฑ์

ตัวอย่าง

ข้อคิดเห็น 1.

สรุปการประชุมเครือข่ายครั้งที่ 3 ณ มรภ.เทพสตรี โดยที่ประชุมเข้าใจในเทคโนโลยีไบโอแก๊สและต้องการทำต้นแบบโดยเริ่มที่วิทยาลัยเกษ๖รและเทคโนโลยีสิงห์บุรี(ผอ.จักรภพ) โดยจะส่ง จนท. ไปอบรมกับทีมอาจารย์วีรวุฒิฯ ที่จังหวัดชัยนาทระหว่างวันที่ 7-8 มิย.นี้  

กำหนดการประชุมครั้งต่อไปที่ มทร.สุวรรณภูมิ หันตรา โดยขอให้มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เรื่องระบบอัจฉริยะ ซึ่ง ศวภ.5 จะได้ประสานกับผู้เชี่ยวชาญจาก TMEC ต่อไป

นอกจากนี้ที่ประชุมได้เสนอหัวข้อและกิจกรรมเพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในปีหน้า ดังนี้

1. กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่วิทยากรตัวคูณ
            - ระบบโรงเรือน ระบบอัจฉริยะ
            - มาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม
            - การพัฒนานวัตกรรม
2. กิจกรรมศึกษาดูงานหน่วยงานใน วท. Thailand Science Park / เทคโนธานี

   [วันที่ : 22/5/2561]

Template by OS Templates