นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
ไบโอแก๊ส..พลังานชีวภาพจากมูลสัตว์    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (146 votes cast)


ไบโอแก๊ส..พลังานชีวภาพจากมูลสัตว์ สำหรับบ่อนี้มีเรื่องเล่า..หลังจากผู้เชี่ยวชาญและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตั้งบ่อไบโอแก๊ส ปี 60 หลังติดตั้งแล้วก็เกิดภัยธรรมชาติน้ำท่วมหนักคิดว่าบ่อไบโอแก๊สคงใช้งานไม่ได้แล้ว..คุณมอส...ภักดีฟาร์ม มหาสารคาม ได้ฟื้นฟูบ่อไบโอแก๊สขึ้นมาใหม่พร้อมรับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญทางโทรศัพท์และทางไลน์และสามารถใช้พลังงานฯ ได้เหมือนเดิม

ขอบคุณ "ภักดีฟาร์ม มหาสารคาม" ที่ส่งภาพดีๆสวยๆ ของพลังงานชีวภาพฯ มาให้ผู้เชี่ยวชาญและทีมงานของคลินิกเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ได้ติดตามและชื่นชมตลอดเวลา
ขอบคุณกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สนับสนุนโครงการดีๆให้กับชุมชน 

 

Template by OS Templates