นายเอกพล  มนตรี
ค่ายนวัตกรรมการออกแบบสิ่งทอนาโน    
เขียนโดย : นายเอกพล  มนตรี
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (164 votes cast)

  • ศวภ.2
  • วันที่เพิ่ม : 19/7/2560   อ่าน : 396 ข้อคิดเห็น 3

ศวภ.2 ร่วมกับ ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (ศน.พว.) และเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ 4 จังหวัด (ขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์) และมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการค่ายนวัตกรรมการออกแบบสิ่งทอนาโน ในวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2560 ณ หมู่บ้านวัฒนธรรมบ้านหนองช้าง ตำบลหนองช้าง อำเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้มีการแบ่งกลุ่ม เป็น 15 กลุ่ม เพื่อออกแบบลายผ้าพื้นเมืองที่คงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่น

การเข้าค่ายในครั้งนี้มีวิทยากรจากหลายหน่วยงานบรรยายให้ความรู้ ดังนี้

นายวิเชียร วิกล ผู้ใหญ่บ้านหนองช้าง บรรยายเรื่องต้นน้ำแพรวาบ้านหนองช้าง และประวัติบ้านหนองช้าง

ดร.วรล อินทะสันตา ศน.พว. บรรยายเรื่อง นวัตกรรมนาโนเพื่อยกระดับและเพิ่มมูลค่าสิ่งทอพื้นบ้าน

นายกิตติ์ธนัตถ์ ญาณพิสิษฐ์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ บรรยายเรื่อง เทคนิคการสร้างลวดลายของผ้าแพรวาและการจัดเก็บลวดลาย การย้อมสีเส้นไหมด้วยสีธรรมชาติ

นางคำสอน สระทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จ.กาฬสินธุ์ บรรยายเรื่อง ผ้าในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธ์ผู้ไท และแพรวาราชินีไหมไทย

นายนิติ มะนิลา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี บรรยายเรื่อง การประยุกต์ใช้งานโปรแกรมออกแบบลายผ้าและโปรแกรมออกแบบผ้าสามมิติ

นายกฤษดา รัตนางกูร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บรรยายเรื่อง การออกแบบเชิงสร้างสรรค์

ข้อคิดเห็น 1.

6 สถาบันร่วมเรียนรู้ในค่ายนวัตกรรมสิ่งทอนาโน
*****************************
 มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ตอบสนองภาครัฐ  Thailand 4.0  จัดค่ายนวัตกรรมสิ่งทอนาโน มุ่งเป้าศักยภาพในด้านการทอผ้าแพรวา พร้อมจับมือ 6 สถาบัน นำนักศึกษาเข้าร่วมเรียนรู้พัฒนาต่อยอดสิ่งทอนาโน
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.new.ksu.ac.th/index.php?option=Info&type=2&id=2698&
ดาวจรัสฟ้า/รายงาน

   [วันที่ : 21/7/2560]

ข้อคิดเห็น 2.

ใบประกาศมอบนักศึกษาที่เข้าร่วม