นายไพโรจน์  วรพจน์พรชัย
ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู อสวท.) รุ่น 1    
เขียนโดย : นายไพโรจน์  วรพจน์พรชัย
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (174 votes cast)


"ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(ครู อสวท.) รุ่น 1"
วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา คลินิกเทคโนโลยี มทร.ล้านนา และศูนย์ประสานงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่วนภูมิภาค ภาคเหนือ (ศวภ.1) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่(กศน.จังหวัดเชียงใหม่)ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ "ครูอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี" (ครู อสวท.) รุ่น 1 ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาอัธยาศัย จังหวัดเชียงใหม่(กศน.จังหวัดเชียงใหม่)โดยมีท่านรองอธิการบดีด้านวิจัยและเทคโนโลยี มทร.ล้านนา และท่านผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานร่วมเปิดกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้
ในการจัดตั้ง ครู อสวท.นี้ เพื่อเป็นสื่อกลางในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนระดับรากหญ้าและในพื้นที่ด้อยโอกาส เพื่อพัฒนาศักยภาพครู กศน.และครู ศศช.ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม และเพื่อนำเอาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่การ จัดการเรียนการสอนแบบ Stem+C 

 

Template by OS Templates