นายวิทยา  สุวรรณสุข
เติมความรู้สมาชิก อสวท. กลุ่ม จ.สบายดี    
เขียนโดย : นายวิทยา  สุวรรณสุข
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (162 votes cast) Thanks for your vote!


เมื่อวันที่ 27-28 มี.ค. 60 ที่ผ่านมา ศวภ.2 ได้จัดกิจกรรมเติมความรู้ให้กับสมาชิก อสวท. ในกลุ่มจังหวัดสบายดี (อุดรธานี เลย หนองบัวลำภู หนองคาย บึงกาฬ)  จำนวน อสวท. ที่เข้าร่วม 43 คน รายละเอียดโครงการ

วันแรก พิธีเปิดได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี มรภ.อุดรธานี (รศ.สมชาย ชื่นวัฒนาประณิธิ) มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีวิทยากรร่วมเสวนา ให้ความรู้ ทั้งคุณรันดรฯ อสวท. จ.อุดรธานี (บ่อก๊าซชีวภาพ) คุณจักรฤชฯ อสวท.จ.บึงกาฬ (เครื่องกรองสนิมเหล็กในน้ำ) อ.วิสุทธิ์ฯ มรภ.เลย (หมู่บ้านแม่ข่าย วท.)   โดยมีคุณสมิงฯ มาเป็นผู้ดำเนินรายการ ต่อด้วย คุณพิชาญ สสนก. มาบรรยายให้ความรู้ การบริหารจัดการน้ำชุมชน และ อ.อรุณศักดิ์ บรรยายให้ความรู้ การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และขยะอินทรีย์ในชุมชน  ช่วงบ่ายก็มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันฝึกการเขียนข้อเสนอโครงการเบื้องต้น project idea จากการวิเคราะห์ SWOT ของชุมชน  ตามด้วยการจัดทำแผนธุรกิจด้วยเทคนิค business model canvas

วันที่ 2 นำ อสวท. ไปศึกษาดูงาน 3 ที่ จุดแรก หมู่บ้านข้าวและผักปลอดภัยบ้านโนนสูง อำเภอเมือง ได้รับการสนับสนุนปีที่ 3 ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีเข้มแข็ง มีผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวที่หลากหลาย  จุดที่ 2 พาไปดู บ่อก๊าซชีวภาพ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแสงสว่าง อ.หนองแสง ของ อ.อรุณศักดิ์ฯ มรภ.อุดรธานี  ซึ่งมีจำนวนบ่อแก๊ส 50 บ่อ และจุดสุดท้ายการจัดการขยะของเทศบาลเมืองหนองสำโรง อำเภอเมือง

ผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมเติมความรู้ของสมาชิก อสวท.  กลุ่มจังหวัดสบายดีในครั้งนี้ อสวท. ได้เขียนข้อเสนอโครงการเบื้อต้น จำนวน 18 โครงการ ได้แก่ ปุ๋ย 7 โครงการ , พลังงานทดแทน 6 โครงการ , เครื่องกรองน้ำสนิมเหล็ก 2 โครงการ และอื่นๆ 3 โครงการ (ปลูกพืชผักปลอดสารพิษ/บริหารจัดการน้ำ/แปรรูปอาหาร) ซึ่ง ศวภ. 2 จะส่งข้อมูลให้คลินิกเทคโนโลยีที่รับผิดชอบดำเนินการต่อไป

 

Template by OS Templates