นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
เติมความรู้สมาชิก อสวท. ร้อยแก่นสารสินธุ์    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (178 votes cast)


เมื่อวันที่ 20-21 กพ.60 ที่ผ่านมา ศวภ.2 ได้จัดกิจกรรมเติมความรู้ให้กับสมาชิก อสวท. ในกลุ่มจังหวัดร้อยแก้นสารสินธุ์  รายละเอียดโครงการ

โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดี มทร.อีสาน ขอนแก่นท่านใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิด และมีวิทยากรร่วมเสวนาให้ความรู้ ทั้งคุณสว่าง จ.ร้อยเอ็ด ผู้รับบริการจาก วว. ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผงฟอกหน้า มาเล่าประสบการณ์ให้ฟังจากภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่อนุสิทธิบัตร คุณแม่กนกวรรณฯ จ.กาฬสินธุ์ มาแลกเปลี่ยนในการใช้ วทน. พัฒนาผ้าพื้นเมือง และ ดร.สุรชัยฯ เจ้าของหมู่บ้านเห็ด จ.ร้อยเอ็ด โดยมีท่านอาจารย์วัชรินทร์ฯ มาเป็นพิธีกรดำเนินรายการ ชาวงบ่ายก็มีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็นเพื่อร่วมกันฝึกการเขียนข้อเสนอโครงการเบื้องต้น project idea ตามแบบฟอร์ม จ.1/กจ.1  ตามด้วย การจัดทำแผนธุรกิจด้วยเทคนิค business model canvas 

วันที่ 2 นำ อสวท. ไปศึกษาดูงาน 4 ที่  เริ่มที่ กลุ่มพัฒนาผลิตภัณฑ์จากไหมอีรี่ ของคุณแม่ทองเลิศ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ชนะการประกวดสิ่งทอพื้นบ้านนาโนเชิงสร้างสรรค์ NNTA 2ปี ติดต่อกัน สมาชิก อสวท. ที่ไปก็เกิดแรงบันดาลใจที่อยากจะเลี้ยงหนอนอิรี่  จุดที่ 2 พาไปดูหมู่บ้านห่อนไหมสายใยรัก ของ อ.วิลาวรรณ วกอ.ขอนแก่น  ต่อมาพาไปชมโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีนาโน ภายใน วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น จบด้วยการไปดูเทคโนโลยีการผลิตแก๊สชีวภาพระดับครัวเรือน นำโดยคุณพ่อทวี

ข้อคิดเห็น 1.

เอกสารการบรรยายในการเติมความรู้ อสวท. ร้อยแก่นสารสินธุ์

   [วันที่ : 6/3/2560]

Template by OS Templates