นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
เติมความรู้ อสวท. 4.0 เพื่อประเทศไทย 4.0    
เขียนโดย : นายเอกพงศ์  มุสิกะเจริญ
  • Currently 2.9/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 2.9/5 stars (171 votes cast)

  • อสวท.
  • อาสา
  • วันที่เพิ่ม : 18/1/2560   อ่าน : 823 ข้อคิดเห็น 3

โครงการเติมความรู้ให้สมาชิก อสวท. ประจำปี 60 ปีนี้ได้ตั้งหัวข้อเป็น "อสวท.4.0 เพื่อประเทศไทย 4.0 SMART Science Volunteer fot THAILAND 4.0" จัดครั้งแรกที่นครพนม ซึ่งเป็น อสวท. ในกลุ่มจังหวัดสนุก

https://www.facebook.com/scivolunteer/posts/848598498611489

ศวภ. 2 จัดโครงการเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มสนุก (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง จ.นครพนม
โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภาคเช้าเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าความสำเร็จการนำ วทน. ไปใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ม.นครพนม และ สมาชิก อสวท. จาก จ.นครพนม

จากนั้น ภาคบ่ายเป็นการบรรยาย ดังนี้
- เรื่อง อสวท. 4.0 เพื่อประเทศไทย 4.0 โดยนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.ศวภ. 2


- "Smart Farm & Smart Family เทคโนโลยีเพื่ออนาคตเกษตรไทย" โดย ดร.พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ นักวิจัยอาวุโส พว.


- "ผ้าพื้นเมืองสู่เศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน" โดย อจ.สุดารัตน์ สกุลคู อจ. มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร พร้อยด้วยคุณสายสุณี ไชหงษา สมาชิก อสวท. จ.สกลนคร

จากนั้น แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น "การสรุปบทเรียนเพื่อนำความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน"

 

ปิดท้ายการประชุมวันแรกด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน 

 

ข้อคิดเห็น 1.

ศวภ. ๒ จัดโครงการเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มสนุก (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง จ.นครพนม
โดยมีนายสมชาย วิทย์ดำรงค์ ผวจ. เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภาคเช้าเป็นการอภิปรายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องเล่าความสำเร็จการนำ วทน. ไปใช้ประโยชน์ จากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี ม.นครพนม และ สมาชิก อสวท. จาก จ.นครพนม จากนั้น ภาคบ่ายเป็นการบรรยาย ดังนี้
- เรื่อง อสวท. ๔.๐ เพื่อประเทศไทย ๔.๐ โดยนายเอกพงศ์ มุสิกะเจริญ ผอ.ศวภ. ๒
- "Smart Farm & Smart Family เทคโนโลยีเพื่ออนาคตเกษตรไทย" โดย ดร.พิสุทธิ์ ไพบูลย์รัตน์ นักวิจัยอาวุโส พว.
- "ผ้าพื้นเมืองสู่เศรษฐกิจชุมชนที่ยั่งยืน" โดย อจ.สุดารัตน์ สกุลคู อจ. มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร พร้อยด้วยคุณสายสุณี ไชหงษา สมาชิก อสวท. จ.สกลนคร 
จากนั้น แบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น "การสรุปบทเรียนเพื่อนำความรู้ด้าน วทน. ไปใช้ประโยชน์ในชุมชน" ปิดท้ายการประชุมวันแรกด้วยกิจกรรมละลายพฤติกรรมที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าร่วมทุกท่าน

 

   [วันที่ : 21/1/2560]

ข้อคิดเห็น 2.

วันที่ 2 #(20 มกราคม 2560) การเข้าร่วมโครงการเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มสนุก เป็นการลงพื้นที่ศึกษาดูงาน “ความสำเร็จการนำ วทน. ไปใช้ประโยชน์” 2 แห่ง ได้แก่โรงเรือนพลาสติกคัดกรองแสง บ้านแก้ง ต.บ้านแก้ง อ.นาแก จ.นครพนม และหมู่บ้านเทคโนโลยีการผลิตเห็ดบ้านดงคราม ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

   [วันที่ : 21/1/2560]

ข้อคิดเห็น 3.

โครงการเติมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน วทน. ให้กับสมาชิก อสวท. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กลุ่มสนุก (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) ณ โรงแรมฟอร์จูนวิวโขง จ.นครพนม เมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2560 รายละเอียดดังสรุปรายงานนี้

   [วันที่ : 31/1/2560]

Template by OS Templates