นายวิทยา  สุวรรณสุข
ประชุมหารือ โครงการสรรหาสมาชิก อสวท. จ.หนองคาย และบึงกาฬ    
เขียนโดย : นายวิทยา  สุวรรณสุข
  • Currently 3/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Rated 3/5 stars (195 votes cast)


ประชุมหารือ โครงการสรรหาสมาชิก อสวท. จ.หนองคาย และบึงกาฬ ในวันที่ 10 ม.ค. 2560 ณ อาคาร 14 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ.อุดรธานี


ผู้เข้าร่วมประชุม - คลินิกเทคโนโลยี มรภ.อุดรธานี : นายอรุณศักดิ์ ไชยอุบล ผู้จัดการคลินิก และเจ้าหน้าที่ 6 คน
                           - ศวภ. 2:  ผอ.ศวภ. 2 และเจ้าหน้าที่ 2 คน
1.กำหนดวันจัดงาน จ.หนองคาย วันที่ 17 ก.พ. 60/ จ.บึงกาฬ วันที่ 24 ก.พ. 60
2.สถานที่ อยู่ระหว่างประสานงาน เบื้องต้นกำหนด จ.หนองคาย ณ โรงแรมหนองคายธาวิลล่า / จ.บึงกาฬ โรงแรม เดอะวัน
3.กลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรม คลินิกเทคโนโลยีฯ ทำหนังสือถึง โรงเรียน/อบต./เทศบาล/หอการค้า (YSS+YEC เน้น กลุ่มนี้เพื่อเชื่อมโยงนโยบาย "ไทยแลนด์ 4.0") เป้าหมายแห่งละ 150 คน
และเชิญ อพวช. (วิทยากร) กิจกรรมสัมพันธ์ เชิญ คลินิกเทคโนโลยี มรภ.เลย/ม.นครพนม/มทร.สกลนคร/มข. ว.หนองคาย เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
4.ศวภ. 2 รับผิดชอบ เชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัด (ประธานเปิดงาน)/ ผอ.สส. /หน่วยงาน วท เข้าร่วมจัดนิทรรศการ *เพิ่มติม ผอ.ศวภ. 2 จะส่ง (list) รายชื่อของ จ.บึงกาฬที่จะสมัครเป็น อสวท. ให้
5.กิจกรรมย่อย ช่วงการบรรยาย และแนะนำโครงการ อสวท. -> เสวนา ผอ.ศวภ. 2 ร่วมกับ ตัวแทน อสวท. ที่มีศักยภาพ จากคลินิกฯ เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
6.กิจกรรมย่อย เวทีเสวนา แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มที่ 1. การให้คำปรึกษา วิทยารประจำกลุ่ม (อพวช.) และกลุ่มที่ 2 การถ่ายทอดเทคโนโลยี วิทยากรประจำกลุ่ม (ผอ.ศวภ. 2)

 

Template by OS Templates