หมายเหตุ :
 • ข้อมูลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน โดย 1 โครงการสามารถลงได้หลายพื้นที่
 • ข้อมูลโครงการบูรณาการจังหวัด ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
 • ข้อมูลโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน นับจำนวนโครงการตามที่ตั้งของเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรงบ
 • ข้อมูลโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน
 • รายงานสรุปโครงการตามพื้นที่ (Project Area) ทั้งหมด
  ภาคเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กำแพงเพชร 7 15
  2,648,500
  0 170 3 6
  1,375,000
  28
  4,023,500
  2. เชียงราย 5 44
  11,003,136
  1 186 11 24
  5,958,628
  74
  16,961,764
  3. เชียงใหม่ 6 195
  57,965,300
  12 451 13 29
  9,719,047
  242
  67,684,347
  4. ตาก 2 54
  11,003,288
  2 154 5 8
  1,950,500
  66
  12,953,788
  5. นครสวรรค์ 11 38
  7,149,810
  2 187 1 4
  1,014,000
  55
  8,163,810
  6. น่าน 1 43
  8,002,005
  5 205 10 21
  5,796,640
  70
  13,798,645
  7. พะเยา 8 68
  13,873,320
  1 186 12 41
  10,972,300
  118
  24,845,620
  8. พิจิตร 3 0
  0
  0 220 3 8
  2,050,000
  11
  0
  9. พิษณุโลก 3 161
  31,234,316
  16 407 14 39
  8,910,120
  219
  40,144,436
  10. เพชรบูรณ์ 5 32
  5,672,380
  3 49 0 0
  0
  40
  0
  11. แพร่ 3 33
  6,968,046
  0 217 16 34
  9,098,480
  70
  16,066,526
  12. แม่ฮ่องสอน 5 6
  1,067,500
  0 140 2 6
  2,503,707
  17
  3,571,207
  13. ลำปาง 7 135
  21,320,200
  5 187 16 43
  10,443,900
  190
  31,764,100
  14. ลำพูน 12 0
  0
  0 90 4 9
  2,256,256
  21
  0
  15. สุโขทัย 7 6
  1,892,000
  0 159 3 9
  2,362,954
  22
  4,254,954
  16. อุตรดิตถ์ 8 79
  15,361,644
  3 246 18 57
  11,767,110
  147
  27,128,754
  17. อุทัยธานี 4 0
  0
  0 48 0 0
  0
  4
  0
  ภาคกลาง
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กรุงเทพมหานคร 0 441
  116,928,583
  13 431 0 0
  0
  454
  0
  2. กาญจนบุรี 9 14
  2,598,504
  1 269 3 6
  1,766,820
  30
  4,365,324
  3. ฉะเชิงเทรา 5 3
  750,000
  1 208 4 9
  1,975,100
  18
  2,725,100
  4. ชัยนาท 7 0
  0
  0 170 1 1
  250,000
  8
  0
  5. นครนายก 3 32
  11,682,390
  4 789 3 5
  1,185,200
  44
  12,867,590
  6. นครปฐม 14 12
  2,587,768
  0 123 7 18
  4,512,700
  44
  7,100,468
  7. นนทบุรี 5 5
  783,000
  0 124 1 2
  325,900
  12
  1,108,900
  8. ปทุมธานี 1 40
  8,469,878
  0 106 7 15
  3,847,600
  56
  12,317,478
  9. ประจวบคีรีขันธ์ 0 4
  808,040
  0 1 1 1
  150,000
  5
  958,040
  10. ปราจีนบุรี 10 4
  573,000
  0 29 0 0
  0
  14
  0
  11. พระนครศรีอยุธยา 10 53
  9,741,565
  3 197 10 24
  5,093,250
  90
  14,834,815
  12. เพชรบุรี 25 24
  5,126,780
  1 365 3 9
  2,311,100
  59
  7,437,880
  13. ราชบุรี 10 3
  370,000
  0 226 5 12
  2,572,400
  25
  2,942,400
  14. ลพบุรี 6 25
  5,078,830
  5 155 4 5
  1,253,400
  41
  6,332,230
  15. สมุทรปราการ 3 0
  0
  0 43 1 2
  279,000
  5
  0
  16. สมุทรสงคราม 4 0
  0
  0 103 1 1
  220,000
  5
  0
  17. สมุทรสาคร 3 0
  0
  0 124 2 7
  1,849,000
  10
  0
  18. สระแก้ว 9 3
  592,500
  0 13 0 0
  0
  12
  0
  19. สระบุรี 11 0
  0
  0 26 4 8
  1,588,000
  19
  0
  20. สิงห์บุรี 18 30
  4,901,365
  0 165 4 5
  1,187,500
  53
  6,088,865
  21. สุพรรณบุรี 4 16
  4,006,500
  0 7 10 15
  3,469,200
  35
  7,475,700
  22. อ่างทอง 12 0
  0
  0 4 4 11
  5,183,560
  23
  0
  ภาคตะวันออก
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. จันทบุรี 7 62
  11,476,070
  4 203 5 12
  3,258,200
  85
  14,734,270
  2. ชลบุรี 6 67
  12,419,020
  11 107 2 5
  1,271,140
  89
  13,690,160
  3. ตราด 8 5
  775,850
  0 130 3 6
  1,494,700
  19
  2,270,550
  4. ระยอง 7 0
  0
  0 26 1 3
  740,000
  10
  0
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กาฬสินธุ์ 8 50
  12,274,126
  6 459 4 13
  4,523,910
  77
  16,798,036
  2. ขอนแก่น 2 75
  19,141,414
  11 294 7 17
  4,261,600
  105
  23,403,014
  3. ชัยภูมิ 7 10
  1,949,600
  0 161 4 8
  1,939,380
  25
  3,888,980
  4. นครพนม 7 43
  8,668,538
  1 188 10 27
  6,712,490
  78
  15,381,028
  5. นครราชสีมา 18 154
  37,086,404
  3 167 11 15
  3,829,340
  190
  40,915,744
  6. บึงกาฬ 0 0
  0
  0 132 2 5
  1,490,000
  5
  0
  7. บุรีรัมย์ 15 17
  3,712,140
  1 344 8 18
  4,573,990
  51
  8,286,130
  8. มหาสารคาม 4 124
  28,588,291
  8 375 12 29
  7,709,860
  165
  36,298,151
  9. มุกดาหาร 0 3
  479,500
  0 129 2 6
  1,696,400
  9
  2,175,900
  10. ยโสธร 14 10
  1,951,250
  2 200 5 12
  2,960,850
  38
  4,912,100
  11. ร้อยเอ็ด 2 14
  2,690,372
  1 178 5 13
  3,376,800
  30
  6,067,172
  12. เลย 6 52
  9,992,712
  8 204 6 13
  4,119,920
  79
  14,112,632
  13. ศรีสะเกษ 10 20
  4,356,334
  1 41 4 15
  4,691,600
  46
  9,047,934
  14. สกลนคร 5 116
  24,743,033
  4 196 17 33
  8,564,140
  158
  33,307,173
  15. สุรินทร์ 5 58
  13,383,830
  1 159 7 22
  6,330,590
  86
  19,714,420
  16. หนองคาย 1 7
  1,263,525
  1 250 6 12
  3,092,720
  21
  4,356,245
  17. หนองบัวลำภู 2 6
  1,287,000
  0 211 3 8
  1,972,600
  16
  3,259,600
  18. อำนาจเจริญ 6 1
  150,000
  1 9 4 11
  2,679,650
  19
  2,829,650
  19. อุดรธานี 7 52
  10,344,982
  4 90 6 13
  4,183,000
  76
  14,527,982
  20. อุบลราชธานี 15 136
  27,264,577
  22 352 13 35
  9,897,360
  208
  37,161,937
  ภาคใต้
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กระบี่ 12 9
  2,624,000
  2 289 4 5
  1,730,200
  28
  4,354,200
  2. ชุมพร 2 28
  5,406,990
  3 127 7 19
  4,666,380
  52
  10,073,370
  3. ตรัง 15 30
  6,250,850
  8 253 6 11
  2,136,000
  64
  8,386,850
  4. นครศรีธรรมราช 17 88
  22,115,947
  20 136 13 38
  9,672,738
  163
  31,788,685
  5. นราธิวาส 2 21
  17,996,410
  0 227 7 15
  5,397,160
  38
  23,393,570
  6. ปัตตานี 12 21
  4,020,696
  1 245 6 16
  3,806,100
  50
  7,826,796
  7. พังงา 5 0
  0
  0 30 5 9
  2,180,000
  14
  0
  8. พัทลุง 4 0
  0
  0 254 15 33
  7,901,091
  37
  0
  9. ภูเก็ต 2 16
  3,242,980
  3 137 2 7
  1,850,000
  28
  5,092,980
  10. ยะลา 1 70
  18,682,636
  11 141 10 20
  890,000
  102
  19,572,636
  11. ระนอง 1 0
  0
  0 151 3 9
  2,180,700
  10
  0
  12. สงขลา 11 158
  40,431,614
  10 185 15 39
  9,829,350
  218
  50,260,964
  13. สตูล 3 0
  0
  0 165 3 5
  971,275
  8
  0
  14. สุราษฎร์ธานี 6 17
  3,921,740
  0 214 8 12
  3,423,460
  35
  7,345,200
  รวมทั้งหมด5213,158
  0
  22614,3544571,0830
  หมายเหตุ :
 • จำนวนโครงการคลินิกตามจังหวัดยึดตามพื้นที่ของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นหลัก
 • ยอดรวมจะเป็นยอดรวมของ จำนวนโครงการ ไม่รวมจำนวนหมู่บ้าน
 • Template by OS Templates