หมายเหตุ :
 • ข้อมูลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน โดย 1 โครงการสามารถลงได้หลายพื้นที่
 • ข้อมูลโครงการบูรณาการจังหวัด ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
 • ข้อมูลโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน นับจำนวนโครงการตามที่ตั้งของเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรงบ
 • ข้อมูลโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน
 • รายงานสรุปโครงการตามพื้นที่ (Project Area) ทั้งหมด
  ภาคเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กำแพงเพชร 7 15
  2,648,500
  0 170 3 6
  1,375,000
  28
  4,023,500
  2. เชียงราย 5 45
  11,223,086
  1 186 11 25
  6,140,628
  76
  17,363,714
  3. เชียงใหม่ 6 197
  58,419,100
  12 451 14 31
  10,093,847
  246
  68,512,947
  4. ตาก 2 55
  11,233,138
  2 154 6 9
  2,162,500
  68
  13,395,638
  5. นครสวรรค์ 11 38
  7,149,810
  2 187 1 4
  1,014,000
  55
  8,163,810
  6. น่าน 1 45
  8,459,955
  5 205 13 24
  6,480,620
  75
  14,940,575
  7. พะเยา 8 68
  13,873,320
  1 186 13 42
  11,201,200
  119
  25,074,520
  8. พิจิตร 3 0
  0
  0 220 3 8
  2,050,000
  11
  0
  9. พิษณุโลก 3 165
  32,109,506
  16 407 14 40
  9,105,120
  224
  41,214,626
  10. เพชรบูรณ์ 5 32
  5,672,380
  3 49 0 0
  0
  40
  0
  11. แพร่ 3 33
  6,968,046
  0 217 16 36
  9,543,020
  72
  16,511,066
  12. แม่ฮ่องสอน 5 6
  1,067,500
  0 140 2 6
  2,503,707
  17
  3,571,207
  13. ลำปาง 7 137
  21,752,600
  5 187 17 46
  11,077,100
  195
  32,829,700
  14. ลำพูน 12 0
  0
  0 90 4 9
  2,256,256
  21
  0
  15. สุโขทัย 7 6
  1,892,000
  0 159 3 9
  2,362,954
  22
  4,254,954
  16. อุตรดิตถ์ 8 79
  15,361,644
  3 246 18 57
  11,767,110
  147
  27,128,754
  17. อุทัยธานี 4 0
  0
  0 48 0 0
  0
  4
  0
  ภาคกลาง
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กรุงเทพมหานคร 0 443
  117,281,983
  13 431 0 0
  0
  456
  0
  2. กาญจนบุรี 9 14
  2,598,504
  1 269 3 7
  1,989,120
  31
  4,587,624
  3. ฉะเชิงเทรา 5 3
  750,000
  1 208 4 9
  1,975,100
  18
  2,725,100
  4. ชัยนาท 7 0
  0
  0 170 1 1
  250,000
  8
  0
  5. นครนายก 3 32
  11,682,390
  4 789 3 5
  1,185,200
  44
  12,867,590
  6. นครปฐม 14 12
  2,587,768
  0 123 7 18
  4,512,700
  44
  7,100,468
  7. นนทบุรี 5 5
  783,000
  0 124 1 2
  325,900
  12
  1,108,900
  8. ปทุมธานี 1 43
  9,057,978
  0 106 7 15
  3,847,600
  59
  12,905,578
  9. ประจวบคีรีขันธ์ 0 5
  1,021,740
  0 1 1 1
  150,000
  6
  1,171,740
  10. ปราจีนบุรี 10 4
  573,000
  0 29 0 0
  0
  14
  0
  11. พระนครศรีอยุธยา 10 53
  9,741,565
  3 197 10 27
  5,603,250
  93
  15,344,815
  12. เพชรบุรี 25 24
  5,126,780
  1 365 3 9
  2,311,100
  59
  7,437,880
  13. ราชบุรี 10 3
  370,000
  0 226 5 12
  2,572,400
  25
  2,942,400
  14. ลพบุรี 6 26
  5,307,930
  5 155 4 7
  1,623,400
  44
  6,931,330
  15. สมุทรปราการ 3 0
  0
  0 43 1 2
  279,000
  5
  0
  16. สมุทรสงคราม 4 0
  0
  0 103 1 1
  220,000
  5
  0
  17. สมุทรสาคร 3 0
  0
  0 124 2 7
  1,849,000
  10
  0
  18. สระแก้ว 9 3
  592,500
  0 13 0 0
  0
  12
  0
  19. สระบุรี 11 0
  0
  0 26 5 10
  1,998,200
  21
  0
  20. สิงห์บุรี 18 30
  4,901,365
  0 165 4 6
  1,392,500
  54
  6,293,865
  21. สุพรรณบุรี 4 16
  4,006,500
  0 7 10 18
  4,109,200
  38
  8,115,700
  22. อ่างทอง 12 0
  0
  0 4 4 13
  5,546,060
  25
  0
  ภาคตะวันออก
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. จันทบุรี 7 63
  11,677,270
  4 203 5 12
  3,258,200
  86
  14,935,470
  2. ชลบุรี 6 67
  12,419,020
  11 107 2 5
  1,271,140
  89
  13,690,160
  3. ตราด 8 5
  775,850
  0 130 3 6
  1,494,700
  19
  2,270,550
  4. ระยอง 7 0
  0
  0 26 1 3
  740,000
  10
  0
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กาฬสินธุ์ 8 50
  12,274,126
  6 459 4 13
  4,523,910
  77
  16,798,036
  2. ขอนแก่น 2 75
  19,141,414
  11 294 7 17
  4,261,600
  105
  23,403,014
  3. ชัยภูมิ 7 10
  1,949,600
  0 161 4 8
  1,939,380
  25
  3,888,980
  4. นครพนม 7 43
  8,668,538
  1 188 10 27
  6,712,490
  78
  15,381,028
  5. นครราชสีมา 18 154
  37,086,404
  3 167 12 16
  4,056,620
  191
  41,143,024
  6. บึงกาฬ 0 0
  0
  0 132 2 5
  1,490,000
  5
  0
  7. บุรีรัมย์ 15 17
  3,712,140
  1 344 8 18
  4,573,990
  51
  8,286,130
  8. มหาสารคาม 4 126
  29,026,791
  8 375 18 37
  9,345,040
  175
  38,371,831
  9. มุกดาหาร 0 3
  479,500
  0 129 2 6
  1,696,400
  9
  2,175,900
  10. ยโสธร 14 10
  1,951,250
  2 200 5 12
  2,960,850
  38
  4,912,100
  11. ร้อยเอ็ด 2 14
  2,685,372
  1 178 5 13
  3,376,800
  30
  6,062,172
  12. เลย 6 52
  9,992,712
  8 204 6 13
  4,119,920
  79
  14,112,632
  13. ศรีสะเกษ 10 20
  4,356,334
  1 41 4 15
  4,691,600
  46
  9,047,934
  14. สกลนคร 5 117
  24,900,633
  4 196 18 34
  8,927,590
  160
  33,828,223
  15. สุรินทร์ 5 57
  13,145,080
  1 159 7 22
  6,330,590
  85
  19,475,670
  16. หนองคาย 1 7
  1,263,525
  1 250 6 13
  3,294,220
  22
  4,557,745
  17. หนองบัวลำภู 2 6
  1,287,000
  0 211 4 9
  2,112,250
  17
  3,399,250
  18. อำนาจเจริญ 6 1
  150,000
  1 9 4 11
  2,679,650
  19
  2,829,650
  19. อุดรธานี 7 52
  10,344,982
  4 90 6 13
  4,183,000
  76
  14,527,982
  20. อุบลราชธานี 15 137
  27,493,157
  22 352 13 35
  9,897,360
  209
  37,390,517
  ภาคใต้
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กระบี่ 12 9
  2,624,000
  2 289 4 5
  1,730,200
  28
  4,354,200
  2. ชุมพร 2 28
  5,406,990
  3 127 7 20
  4,866,180
  53
  10,273,170
  3. ตรัง 15 30
  6,250,850
  8 253 7 12
  2,357,700
  65
  8,608,550
  4. นครศรีธรรมราช 17 90
  23,637,297
  20 136 13 38
  9,672,738
  165
  33,310,035
  5. นราธิวาส 2 22
  22,646,410
  0 227 7 15
  5,397,160
  39
  28,043,570
  6. ปัตตานี 12 22
  4,247,796
  1 245 6 16
  3,806,100
  51
  8,053,896
  7. พังงา 5 0
  0
  0 30 5 9
  2,180,000
  14
  0
  8. พัทลุง 4 0
  0
  0 254 16 35
  8,331,991
  39
  0
  9. ภูเก็ต 2 16
  3,242,980
  3 137 3 8
  2,000,000
  29
  5,242,980
  10. ยะลา 1 70
  18,682,636
  11 141 11 21
  1,114,400
  103
  19,797,036
  11. ระนอง 1 0
  0
  0 151 3 9
  2,180,700
  10
  0
  12. สงขลา 11 162
  42,626,614
  10 185 18 43
  10,629,000
  226
  53,255,614
  13. สตูล 3 0
  0
  0 165 5 6
  1,175,425
  9
  0
  14. สุราษฎร์ธานี 6 17
  3,924,240
  0 214 10 15
  4,008,680
  38
  7,932,920
  รวมทั้งหมด5213,189
  0
  22614,3544851,1370
  หมายเหตุ :
 • จำนวนโครงการคลินิกตามจังหวัดยึดตามพื้นที่ของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นหลัก
 • ยอดรวมจะเป็นยอดรวมของ จำนวนโครงการ ไม่รวมจำนวนหมู่บ้าน
 • Template by OS Templates