หมายเหตุ :
 • ข้อมูลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน โดย 1 โครงการสามารถลงได้หลายพื้นที่
 • ข้อมูลโครงการบูรณาการจังหวัด ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
 • ข้อมูลโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน นับจำนวนโครงการตามที่ตั้งของเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรงบ
 • ข้อมูลโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน
 • รายงานสรุปโครงการตามพื้นที่ (Project Area) ทั้งหมด
  ภาคเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กำแพงเพชร 7 15
  2,648,500
  0 170 3 6
  1,375,000
  28
  4,023,500
  2. เชียงราย 5 50
  12,300,186
  1 186 13 27
  6,557,928
  83
  18,858,114
  3. เชียงใหม่ 6 205
  60,064,580
  12 451 18 35
  10,801,147
  258
  70,865,727
  4. ตาก 2 57
  11,685,638
  2 154 6 9
  2,162,500
  70
  13,848,138
  5. นครสวรรค์ 11 39
  7,368,560
  2 187 1 4
  1,014,000
  56
  8,382,560
  6. น่าน 1 49
  9,294,955
  5 205 13 26
  6,885,090
  81
  16,180,045
  7. พะเยา 8 70
  14,346,070
  1 186 13 43
  11,376,700
  122
  25,722,770
  8. พิจิตร 3 0
  0
  0 220 3 8
  2,050,000
  11
  0
  9. พิษณุโลก 3 172
  33,690,756
  16 407 14 40
  9,105,120
  231
  42,795,876
  10. เพชรบูรณ์ 5 34
  6,104,130
  3 49 0 0
  0
  42
  0
  11. แพร่ 3 36
  7,601,316
  0 217 17 37
  9,720,320
  76
  17,321,636
  12. แม่ฮ่องสอน 5 6
  1,067,500
  0 140 2 6
  2,503,707
  17
  3,571,207
  13. ลำปาง 7 145
  23,404,500
  5 187 17 47
  11,272,700
  204
  34,677,200
  14. ลำพูน 12 0
  0
  0 90 4 9
  2,256,256
  21
  0
  15. สุโขทัย 7 6
  1,892,000
  0 159 3 9
  2,362,954
  22
  4,254,954
  16. อุตรดิตถ์ 8 80
  15,592,894
  3 246 18 57
  11,767,110
  148
  27,360,004
  17. อุทัยธานี 4 0
  0
  0 48 1 1
  187,000
  5
  0
  ภาคกลาง
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กรุงเทพมหานคร 0 456
  119,979,083
  13 431 0 0
  0
  469
  0
  2. กาญจนบุรี 9 18
  3,515,904
  1 269 3 7
  1,989,120
  35
  5,505,024
  3. ฉะเชิงเทรา 5 3
  750,000
  1 208 4 9
  1,975,100
  18
  2,725,100
  4. ชัยนาท 7 0
  0
  0 170 2 2
  427,900
  9
  0
  5. นครนายก 3 33
  11,912,390
  4 789 4 6
  1,335,200
  46
  13,247,590
  6. นครปฐม 14 12
  2,587,768
  0 123 8 19
  4,740,700
  45
  7,328,468
  7. นนทบุรี 5 5
  783,000
  0 124 1 2
  325,900
  12
  1,108,900
  8. ปทุมธานี 1 45
  9,477,228
  0 106 9 17
  4,219,100
  63
  13,696,328
  9. ประจวบคีรีขันธ์ 0 5
  1,021,740
  0 1 1 1
  150,000
  6
  1,171,740
  10. ปราจีนบุรี 10 4
  573,000
  0 29 0 0
  0
  14
  0
  11. พระนครศรีอยุธยา 10 55
  10,184,475
  3 197 11 28
  5,779,250
  96
  15,963,725
  12. เพชรบุรี 25 24
  5,126,780
  1 365 6 10
  2,491,700
  60
  7,618,480
  13. ราชบุรี 10 3
  370,000
  0 226 5 12
  2,572,400
  25
  2,942,400
  14. ลพบุรี 6 28
  5,724,680
  5 155 4 7
  1,623,400
  46
  7,348,080
  15. สมุทรปราการ 3 0
  0
  0 43 1 2
  279,000
  5
  0
  16. สมุทรสงคราม 4 0
  0
  0 103 1 1
  220,000
  5
  0
  17. สมุทรสาคร 3 0
  0
  0 124 2 7
  1,849,000
  10
  0
  18. สระแก้ว 9 4
  796,250
  0 13 0 0
  0
  13
  0
  19. สระบุรี 11 0
  0
  0 26 5 11
  2,139,100
  22
  0
  20. สิงห์บุรี 18 32
  5,300,365
  0 165 4 6
  1,392,500
  56
  6,692,865
  21. สุพรรณบุรี 4 17
  4,214,000
  0 7 11 21
  4,595,920
  42
  8,809,920
  22. อ่างทอง 12 0
  0
  0 4 5 14
  5,789,710
  26
  0
  ภาคตะวันออก
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. จันทบุรี 7 65
  12,121,020
  4 203 5 12
  3,258,200
  88
  15,379,220
  2. ชลบุรี 6 69
  12,854,820
  11 107 2 5
  1,271,140
  91
  14,125,960
  3. ตราด 8 6
  865,850
  0 130 4 7
  1,697,800
  21
  2,563,650
  4. ระยอง 7 0
  0
  0 26 1 3
  740,000
  10
  0
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กาฬสินธุ์ 8 50
  12,274,126
  6 459 4 13
  4,523,910
  77
  16,798,036
  2. ขอนแก่น 2 77
  19,531,664
  11 294 7 17
  4,261,600
  107
  23,793,264
  3. ชัยภูมิ 7 12
  2,373,400
  0 161 4 8
  1,939,380
  27
  4,312,780
  4. นครพนม 7 45
  9,050,818
  1 188 11 29
  7,111,290
  82
  16,162,108
  5. นครราชสีมา 18 160
  38,352,534
  3 167 12 16
  4,056,620
  197
  42,409,154
  6. บึงกาฬ 0 0
  0
  0 132 2 5
  1,490,000
  5
  0
  7. บุรีรัมย์ 15 18
  3,929,640
  1 344 8 18
  4,573,990
  52
  8,503,630
  8. มหาสารคาม 4 131
  30,149,051
  8 375 22 44
  10,645,580
  187
  40,794,631
  9. มุกดาหาร 0 3
  479,500
  0 129 2 6
  1,696,400
  9
  2,175,900
  10. ยโสธร 14 10
  1,951,250
  2 200 5 12
  2,960,850
  38
  4,912,100
  11. ร้อยเอ็ด 2 15
  2,915,372
  1 178 5 13
  3,376,800
  31
  6,292,172
  12. เลย 6 53
  10,223,962
  8 204 6 13
  4,119,920
  80
  14,343,882
  13. ศรีสะเกษ 10 21
  4,565,084
  1 41 4 15
  4,691,600
  47
  9,256,684
  14. สกลนคร 5 119
  25,355,633
  4 196 21 38
  9,671,330
  166
  35,026,963
  15. สุรินทร์ 5 59
  13,543,630
  1 159 7 22
  6,330,590
  87
  19,874,220
  16. หนองคาย 1 8
  1,494,775
  1 250 6 13
  3,294,220
  23
  4,788,995
  17. หนองบัวลำภู 2 7
  1,509,500
  0 211 4 9
  2,112,250
  18
  3,621,750
  18. อำนาจเจริญ 6 1
  150,000
  1 9 4 11
  2,679,650
  19
  2,829,650
  19. อุดรธานี 7 53
  10,574,982
  4 90 6 13
  4,183,000
  77
  14,757,982
  20. อุบลราชธานี 15 138
  27,724,407
  22 352 13 35
  9,897,360
  210
  37,621,767
  ภาคใต้
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กระบี่ 12 9
  2,624,000
  2 289 4 5
  1,730,200
  28
  4,354,200
  2. ชุมพร 2 29
  5,630,740
  3 127 9 22
  5,211,480
  56
  10,842,220
  3. ตรัง 15 31
  6,453,350
  8 253 7 13
  2,539,300
  67
  8,992,650
  4. นครศรีธรรมราช 17 95
  24,668,247
  20 136 15 41
  10,285,058
  173
  34,953,305
  5. นราธิวาส 2 24
  23,057,110
  0 227 7 16
  5,591,860
  42
  28,648,970
  6. ปัตตานี 12 23
  4,474,046
  1 245 6 16
  3,806,100
  52
  8,280,146
  7. พังงา 5 0
  0
  0 30 5 10
  2,401,000
  15
  0
  8. พัทลุง 4 0
  0
  0 254 17 37
  8,681,391
  41
  0
  9. ภูเก็ต 2 17
  3,467,980
  3 137 3 8
  2,000,000
  30
  5,467,980
  10. ยะลา 1 73
  19,315,636
  11 141 11 21
  1,114,400
  106
  20,430,036
  11. ระนอง 1 0
  0
  0 151 3 9
  2,180,700
  10
  0
  12. สงขลา 11 169
  44,172,204
  10 185 21 47
  11,389,770
  237
  55,561,974
  13. สตูล 3 0
  0
  0 165 6 7
  1,387,025
  10
  0
  14. สุราษฎร์ธานี 6 19
  4,376,390
  0 214 10 18
  4,601,950
  43
  8,978,340
  รวมทั้งหมด5213,317
  0
  22614,3545221,1930
  หมายเหตุ :
 • จำนวนโครงการคลินิกตามจังหวัดยึดตามพื้นที่ของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นหลัก
 • ยอดรวมจะเป็นยอดรวมของ จำนวนโครงการ ไม่รวมจำนวนหมู่บ้าน
 • Template by OS Templates