หมายเหตุ :
 • ข้อมูลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน โดย 1 โครงการสามารถลงได้หลายพื้นที่
 • ข้อมูลโครงการบูรณาการจังหวัด ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
 • ข้อมูลโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน นับจำนวนโครงการตามที่ตั้งของเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรงบ
 • ข้อมูลโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน
 • รายงานสรุปโครงการตามพื้นที่ (Project Area) ทั้งหมด
  ภาคเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กำแพงเพชร 7 15
  2,648,500
  0 170 3 6
  1,375,000
  28
  4,023,500
  2. เชียงราย 5 54
  13,282,686
  1 186 13 27
  6,557,928
  87
  19,840,614
  3. เชียงใหม่ 6 209
  61,064,580
  12 451 18 35
  10,801,147
  262
  71,865,727
  4. ตาก 2 59
  12,164,388
  2 154 6 9
  2,162,500
  72
  14,326,888
  5. นครสวรรค์ 11 40
  7,618,560
  2 187 1 4
  1,014,000
  57
  8,632,560
  6. น่าน 1 50
  9,552,455
  5 205 13 26
  6,885,090
  82
  16,437,545
  7. พะเยา 8 71
  14,608,570
  1 186 13 43
  11,376,700
  123
  25,985,270
  8. พิจิตร 3 0
  0
  0 220 3 8
  2,050,000
  11
  0
  9. พิษณุโลก 3 175
  34,445,756
  16 407 14 40
  9,105,120
  234
  43,550,876
  10. เพชรบูรณ์ 5 35
  6,357,880
  3 49 0 0
  0
  43
  0
  11. แพร่ 3 37
  7,852,566
  0 217 17 37
  9,720,320
  77
  17,572,886
  12. แม่ฮ่องสอน 5 6
  1,067,500
  0 140 2 6
  2,503,707
  17
  3,571,207
  13. ลำปาง 7 148
  24,173,250
  5 187 17 47
  11,272,700
  207
  35,445,950
  14. ลำพูน 12 0
  0
  0 90 4 9
  2,256,256
  21
  0
  15. สุโขทัย 7 7
  2,122,000
  0 159 3 9
  2,362,954
  23
  4,484,954
  16. อุตรดิตถ์ 8 81
  15,842,894
  3 246 18 57
  11,767,110
  149
  27,610,004
  17. อุทัยธานี 4 0
  0
  0 48 1 1
  187,000
  5
  0
  ภาคกลาง
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กรุงเทพมหานคร 0 462
  121,429,083
  13 431 0 0
  0
  475
  0
  2. กาญจนบุรี 9 19
  3,772,154
  1 269 3 7
  1,989,120
  36
  5,761,274
  3. ฉะเชิงเทรา 5 3
  750,000
  1 208 4 9
  1,975,100
  18
  2,725,100
  4. ชัยนาท 7 0
  0
  0 170 2 2
  427,900
  9
  0
  5. นครนายก 3 34
  12,164,890
  4 789 4 6
  1,335,200
  47
  13,500,090
  6. นครปฐม 14 12
  2,587,768
  0 123 8 19
  4,740,700
  45
  7,328,468
  7. นนทบุรี 5 5
  783,000
  0 124 1 2
  325,900
  12
  1,108,900
  8. ปทุมธานี 1 46
  9,727,228
  0 106 9 17
  4,219,100
  64
  13,946,328
  9. ประจวบคีรีขันธ์ 0 5
  1,021,740
  0 1 1 1
  150,000
  6
  1,171,740
  10. ปราจีนบุรี 10 4
  573,000
  0 29 0 0
  0
  14
  0
  11. พระนครศรีอยุธยา 10 56
  10,440,725
  3 197 11 28
  5,779,250
  97
  16,219,975
  12. เพชรบุรี 25 24
  5,126,780
  1 365 6 10
  2,491,700
  60
  7,618,480
  13. ราชบุรี 10 3
  370,000
  0 226 5 12
  2,572,400
  25
  2,942,400
  14. ลพบุรี 6 29
  5,980,930
  5 155 4 7
  1,623,400
  47
  7,604,330
  15. สมุทรปราการ 3 0
  0
  0 43 1 2
  279,000
  5
  0
  16. สมุทรสงคราม 4 0
  0
  0 103 1 1
  220,000
  5
  0
  17. สมุทรสาคร 3 0
  0
  0 124 2 7
  1,849,000
  10
  0
  18. สระแก้ว 9 5
  1,037,500
  0 13 0 0
  0
  14
  0
  19. สระบุรี 11 0
  0
  0 26 5 11
  2,139,100
  22
  0
  20. สิงห์บุรี 18 33
  5,544,115
  0 165 4 6
  1,392,500
  57
  6,936,615
  21. สุพรรณบุรี 4 17
  4,214,000
  0 7 11 21
  4,595,920
  42
  8,809,920
  22. อ่างทอง 12 0
  0
  0 4 5 14
  5,789,710
  26
  0
  ภาคตะวันออก
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. จันทบุรี 7 67
  12,603,520
  4 203 5 12
  3,258,200
  90
  15,861,720
  2. ชลบุรี 6 70
  13,102,320
  11 107 2 5
  1,271,140
  92
  14,373,460
  3. ตราด 8 7
  1,087,100
  0 130 4 7
  1,697,800
  22
  2,784,900
  4. ระยอง 7 0
  0
  0 26 1 3
  740,000
  10
  0
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กาฬสินธุ์ 8 50
  12,274,126
  6 459 4 13
  4,523,910
  77
  16,798,036
  2. ขอนแก่น 2 79
  19,979,164
  11 294 7 17
  4,261,600
  109
  24,240,764
  3. ชัยภูมิ 7 13
  2,594,650
  0 161 4 8
  1,939,380
  28
  4,534,030
  4. นครพนม 7 46
  9,267,068
  1 188 11 29
  7,111,290
  83
  16,378,358
  5. นครราชสีมา 18 163
  39,103,534
  3 167 12 16
  4,056,620
  200
  43,160,154
  6. บึงกาฬ 0 0
  0
  0 132 2 5
  1,490,000
  5
  0
  7. บุรีรัมย์ 15 19
  4,162,140
  1 344 8 18
  4,573,990
  53
  8,736,130
  8. มหาสารคาม 4 133
  30,654,051
  8 375 22 44
  10,645,580
  189
  41,299,631
  9. มุกดาหาร 0 3
  479,500
  0 129 2 6
  1,696,400
  9
  2,175,900
  10. ยโสธร 14 10
  1,951,250
  2 200 5 12
  2,960,850
  38
  4,912,100
  11. ร้อยเอ็ด 2 16
  3,160,372
  1 178 5 13
  3,376,800
  32
  6,537,172
  12. เลย 6 54
  10,471,462
  8 204 6 13
  4,119,920
  81
  14,591,382
  13. ศรีสะเกษ 10 21
  4,565,084
  1 41 4 15
  4,691,600
  47
  9,256,684
  14. สกลนคร 5 121
  25,858,133
  4 196 21 38
  9,671,330
  168
  35,529,463
  15. สุรินทร์ 5 60
  13,794,880
  1 159 7 22
  6,330,590
  88
  20,125,470
  16. หนองคาย 1 9
  1,739,775
  1 250 6 13
  3,294,220
  24
  5,033,995
  17. หนองบัวลำภู 2 8
  1,765,750
  0 211 4 9
  2,112,250
  19
  3,878,000
  18. อำนาจเจริญ 6 1
  150,000
  1 9 4 11
  2,679,650
  19
  2,829,650
  19. อุดรธานี 7 54
  10,819,982
  4 90 6 13
  4,183,000
  78
  15,002,982
  20. อุบลราชธานี 15 139
  27,971,907
  22 352 13 35
  9,897,360
  211
  37,869,267
  ภาคใต้
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กระบี่ 12 9
  2,624,000
  2 289 4 5
  1,730,200
  28
  4,354,200
  2. ชุมพร 2 30
  5,851,990
  3 127 9 22
  5,211,480
  57
  11,063,470
  3. ตรัง 15 32
  6,698,350
  8 253 7 13
  2,539,300
  68
  9,237,650
  4. นครศรีธรรมราช 17 98
  25,395,747
  20 136 15 41
  10,285,058
  176
  35,680,805
  5. นราธิวาส 2 25
  23,305,860
  0 227 7 16
  5,591,860
  43
  28,897,720
  6. ปัตตานี 12 24
  4,699,046
  1 245 6 16
  3,806,100
  53
  8,505,146
  7. พังงา 5 1
  237,500
  0 30 5 10
  2,401,000
  16
  2,638,500
  8. พัทลุง 4 0
  0
  0 254 17 37
  8,681,391
  41
  0
  9. ภูเก็ต 2 18
  3,720,480
  3 137 3 8
  2,000,000
  31
  5,720,480
  10. ยะลา 1 74
  19,573,136
  11 141 11 21
  1,114,400
  107
  20,687,536
  11. ระนอง 1 0
  0
  0 151 3 9
  2,180,700
  10
  0
  12. สงขลา 11 173
  45,167,204
  10 185 21 47
  11,389,770
  241
  56,556,974
  13. สตูล 3 0
  0
  0 165 6 7
  1,387,025
  10
  0
  14. สุราษฎร์ธานี 6 20
  4,622,640
  0 214 10 18
  4,601,950
  44
  9,224,590
  รวมทั้งหมด5213,391
  0
  22614,3545221,1930
  หมายเหตุ :
 • จำนวนโครงการคลินิกตามจังหวัดยึดตามพื้นที่ของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นหลัก
 • ยอดรวมจะเป็นยอดรวมของ จำนวนโครงการ ไม่รวมจำนวนหมู่บ้าน
 • Template by OS Templates