หมายเหตุ :
 • ข้อมูลโครงการคลินิกเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2547 - ปัจจุบัน โดย 1 โครงการสามารถลงได้หลายพื้นที่
 • ข้อมูลโครงการบูรณาการจังหวัด ตั้งแต่ปี 2551 - ปัจจุบัน
 • ข้อมูลโครงการอาสาสมัครวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2549 - ปัจจุบัน นับจำนวนโครงการตามที่ตั้งของเครือข่ายที่ได้รับการจัดสรรงบ
 • ข้อมูลโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย ตั้งแต่ปี 2552 - ปัจจุบัน
 • รายงานสรุปโครงการตามพื้นที่ (Project Area) ทั้งหมด
  ภาคเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กำแพงเพชร 7 15
  2,648,500
  0 170 3 6
  1,375,000
  28
  4,023,500
  2. เชียงราย 5 42
  10,516,886
  1 186 11 24
  5,958,628
  72
  16,475,514
  3. เชียงใหม่ 6 190
  56,841,700
  12 451 13 29
  9,719,047
  237
  66,560,747
  4. ตาก 2 53
  10,760,788
  2 154 5 8
  1,950,500
  65
  12,711,288
  5. นครสวรรค์ 11 37
  6,902,310
  2 187 1 4
  1,014,000
  54
  7,916,310
  6. น่าน 1 43
  8,002,005
  5 205 9 20
  5,596,640
  69
  13,598,645
  7. พะเยา 8 67
  13,633,320
  1 186 12 41
  10,972,300
  117
  24,605,620
  8. พิจิตร 3 0
  0
  0 220 3 8
  2,050,000
  11
  0
  9. พิษณุโลก 3 158
  30,504,316
  16 407 14 39
  8,910,120
  216
  39,414,436
  10. เพชรบูรณ์ 5 31
  5,432,380
  3 49 0 0
  0
  39
  0
  11. แพร่ 3 30
  6,255,546
  0 217 15 33
  8,868,480
  66
  15,124,026
  12. แม่ฮ่องสอน 5 6
  1,067,500
  0 140 2 5
  2,343,707
  16
  3,411,207
  13. ลำปาง 7 132
  20,590,200
  5 187 16 43
  10,443,900
  187
  31,034,100
  14. ลำพูน 12 0
  0
  0 90 4 9
  2,256,256
  21
  0
  15. สุโขทัย 7 6
  1,892,000
  0 159 3 9
  2,362,954
  22
  4,254,954
  16. อุตรดิตถ์ 8 78
  15,112,894
  3 246 18 57
  11,767,110
  146
  26,880,004
  17. อุทัยธานี 4 0
  0
  0 48 0 0
  0
  4
  0
  ภาคกลาง
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กรุงเทพมหานคร 0 430
  114,532,083
  13 431 0 0
  0
  443
  0
  2. กาญจนบุรี 9 13
  2,358,504
  1 269 3 6
  1,766,820
  29
  4,125,324
  3. ฉะเชิงเทรา 5 3
  750,000
  1 208 4 9
  1,975,100
  18
  2,725,100
  4. ชัยนาท 7 0
  0
  0 170 1 1
  250,000
  8
  0
  5. นครนายก 3 31
  11,447,390
  4 789 2 4
  945,200
  42
  12,392,590
  6. นครปฐม 14 12
  2,587,768
  0 123 7 18
  4,512,700
  44
  7,100,468
  7. นนทบุรี 5 5
  783,000
  0 124 1 2
  325,900
  12
  1,108,900
  8. ปทุมธานี 1 38
  7,973,628
  0 106 6 15
  3,847,600
  54
  11,821,228
  9. ประจวบคีรีขันธ์ 0 4
  808,040
  0 1 1 1
  150,000
  5
  958,040
  10. ปราจีนบุรี 10 4
  573,000
  0 29 0 0
  0
  14
  0
  11. พระนครศรีอยุธยา 10 52
  9,500,315
  3 197 10 24
  5,093,250
  89
  14,593,565
  12. เพชรบุรี 25 24
  5,126,780
  1 365 3 9
  2,311,100
  59
  7,437,880
  13. ราชบุรี 10 3
  370,000
  0 226 5 12
  2,572,400
  25
  2,942,400
  14. ลพบุรี 6 24
  4,840,080
  5 155 4 5
  1,253,400
  40
  6,093,480
  15. สมุทรปราการ 3 0
  0
  0 43 1 2
  279,000
  5
  0
  16. สมุทรสงคราม 4 0
  0
  0 103 1 1
  220,000
  5
  0
  17. สมุทรสาคร 3 0
  0
  0 124 2 7
  1,849,000
  10
  0
  18. สระแก้ว 9 2
  371,250
  0 13 0 0
  0
  11
  0
  19. สระบุรี 11 0
  0
  0 26 3 7
  1,438,000
  18
  0
  20. สิงห์บุรี 18 29
  4,676,365
  0 165 4 5
  1,187,500
  52
  5,863,865
  21. สุพรรณบุรี 4 15
  3,760,250
  0 7 10 14
  3,258,600
  33
  7,018,850
  22. อ่างทอง 12 0
  0
  0 4 4 11
  5,183,560
  23
  0
  ภาคตะวันออก
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. จันทบุรี 7 60
  11,014,820
  4 203 5 12
  3,258,200
  83
  14,273,020
  2. ชลบุรี 6 66
  12,170,270
  11 107 2 5
  1,271,140
  88
  13,441,410
  3. ตราด 8 4
  575,850
  0 130 3 6
  1,494,700
  18
  2,070,550
  4. ระยอง 7 0
  0
  0 26 1 3
  740,000
  10
  0
  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กาฬสินธุ์ 8 50
  12,274,126
  6 459 4 13
  4,523,910
  77
  16,798,036
  2. ขอนแก่น 2 74
  18,818,914
  11 294 7 17
  4,261,600
  104
  23,080,514
  3. ชัยภูมิ 7 9
  1,707,100
  0 161 4 8
  1,939,380
  24
  3,646,480
  4. นครพนม 7 42
  8,427,288
  1 188 9 26
  6,492,490
  76
  14,919,778
  5. นครราชสีมา 18 149
  35,890,404
  3 167 11 15
  3,829,340
  185
  39,719,744
  6. บึงกาฬ 0 0
  0
  0 132 2 5
  1,490,000
  5
  0
  7. บุรีรัมย์ 15 16
  3,470,890
  1 344 8 17
  4,425,990
  49
  7,896,880
  8. มหาสารคาม 4 119
  27,422,041
  8 375 12 28
  7,534,760
  159
  34,956,801
  9. มุกดาหาร 0 3
  479,500
  0 129 2 6
  1,696,400
  9
  2,175,900
  10. ยโสธร 14 10
  1,951,250
  2 200 5 11
  2,741,350
  37
  4,692,600
  11. ร้อยเอ็ด 2 13
  2,446,622
  1 178 5 13
  3,376,800
  29
  5,823,422
  12. เลย 6 51
  9,748,962
  8 204 6 13
  4,119,920
  78
  13,868,882
  13. ศรีสะเกษ 10 18
  3,885,324
  1 41 4 15
  4,691,600
  44
  8,576,924
  14. สกลนคร 5 113
  24,004,283
  4 196 16 32
  8,564,140
  154
  32,568,423
  15. สุรินทร์ 5 54
  12,527,370
  1 159 7 22
  6,330,590
  82
  18,857,960
  16. หนองคาย 1 6
  1,023,525
  1 250 6 12
  3,092,720
  20
  4,116,245
  17. หนองบัวลำภู 2 5
  1,053,250
  0 211 3 8
  1,972,600
  15
  3,025,850
  18. อำนาจเจริญ 6 1
  150,000
  1 9 4 11
  2,679,650
  19
  2,829,650
  19. อุดรธานี 7 51
  10,101,232
  4 90 6 13
  4,183,000
  75
  14,284,232
  20. อุบลราชธานี 15 135
  27,027,077
  22 352 13 35
  9,897,360
  207
  36,924,437
  ภาคใต้
  จังหวัดบูรณาการ
  จังหวัด
  คลินิก
  เทคโนโลยี
  โครงการผลักดัน
  โดย อสวท.
  สมาชิก
  อสวท.
  จำนวนหมู่บ้าน วท.จำนวนโครงการ
  หมู่บ้าน วท.
  รวม
  1. กระบี่ 12 9
  2,624,000
  2 289 4 5
  1,730,200
  28
  4,354,200
  2. ชุมพร 2 27
  5,181,990
  3 127 7 19
  4,666,380
  51
  9,848,370
  3. ตรัง 15 30
  6,250,850
  8 253 6 11
  2,136,000
  64
  8,386,850
  4. นครศรีธรรมราช 17 84
  21,133,447
  20 136 13 38
  9,672,738
  159
  30,806,185
  5. นราธิวาส 2 18
  17,727,660
  0 227 7 15
  5,397,160
  35
  23,124,820
  6. ปัตตานี 12 20
  3,776,946
  1 245 6 16
  3,806,100
  49
  7,583,046
  7. พังงา 5 0
  0
  0 30 5 9
  2,180,000
  14
  0
  8. พัทลุง 4 0
  0
  0 254 13 31
  7,501,091
  35
  0
  9. ภูเก็ต 2 15
  3,012,980
  3 137 2 7
  1,850,000
  27
  4,862,980
  10. ยะลา 1 68
  18,198,886
  11 141 10 20
  890,000
  100
  19,088,886
  11. ระนอง 1 0
  0
  0 151 3 9
  2,180,700
  10
  0
  12. สงขลา 11 153
  39,265,364
  10 185 14 38
  9,579,350
  212
  48,844,714
  13. สตูล 3 0
  0
  0 165 3 5
  971,275
  8
  0
  14. สุราษฎร์ธานี 6 16
  3,680,490
  0 214 8 12
  3,423,460
  34
  7,103,950
  รวมทั้งหมด5213,066
  0
  22614,3544471,0690
  หมายเหตุ :
 • จำนวนโครงการคลินิกตามจังหวัดยึดตามพื้นที่ของหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดนั้นเป็นหลัก
 • ยอดรวมจะเป็นยอดรวมของ จำนวนโครงการ ไม่รวมจำนวนหมู่บ้าน
 • Template by OS Templates